Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
16.10.2019 767,48 Kč 0,3163%
Amundi CR - akciový fond
16.10.2019 1,0980 Kč −0,2634%
Amundi CR - obligační plus
16.10.2019 1,2360 Kč −0,2502%
Amundi Fund Solutions - Conservative
16.10.2019 1289,36 Kč −0,0744%
Amundi Fund Solutions - Balanced
16.10.2019 1265,49 Kč −0,0458%
Nastavení...
*

PARVEST Bond Short Duration - USD

  Správcovská společnost: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX ECFS,   ISIN: LU0012182399,   Číslo fondu: 4207
USD
  Dluhopisový fond

Denní informace k 16.10.2019

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 471.11 USD

Vývoj ceny podílového listu v USD


Zdroj: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX ECFS

Společnost Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. neodpovídá za správnost, aktuálnost ani kompletnost výše uvedených údajů.

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Veškeré zde uveřejňované informace mají pouze informativní charakter. Obsah stránky je připravován ze zdrojů, které společnost Amundi Czech Republic Asset Management a.s. pokládá za důvěryhodné, nicméně za správnost, aktuálnost a kompletnost takových informací v žádném případě neodpovídá. Společnost Amundi Czech Republic Asset Management a.s. v žádném případě neodpovídá za obsah nebo případnou nefunkčnost internetových stránek, které jsou dostupné z těchto internetových stránek, ani za jejich obsah a za závazky jejich provozovatelů.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prospektem a sdělením klíčových informací fondů, který lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím zástupců příslušných manažerských společností, případně elektronicky na internetových stránkách příslušné manažerské společnosti nebo fondu. Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a podmínkami pro ČR. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.