Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
19.7.2019 769,34 Kč 0,1432%
Amundi CR - akciový fond
19.7.2019 1,0838 Kč −0,4684%
Amundi CR - obligační plus
19.7.2019 1,2271 Kč 0,0326%
Amundi Fund Solutions - Conservative
19.7.2019 1269,07 Kč 0,0915%
Amundi Fund Solutions - Balanced
19.7.2019 1246,97 Kč 0,1655%
Nastavení...

*Seznam sloučených a zrušených fondů Amundi

 Fond Měna Číslo
fondu
Základní
údaje
Aktuální
informace
Historie ceny
fondu (v XLS)
Měsíční zpráva Prospekt KIID
Akciové fondy
Amundi Funds II - Core European Equity EUR 204 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Core European Equity USD 304 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Equity 130/30 EUR 277 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Equity Opportunities EUR 252 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Equity Opportunities USD 352 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR 2040 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD 3040 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Quant Equity EUR 248 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Quant Equity USD 348 Info Výkonnost - - Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Research USD 306 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Research EUR 206 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Small Companies EUR 205 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - European Small Companies USD 305 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Italian Equity EUR 201 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Italian Equity USD 301 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Global Sustainable Equity EUR 212 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Global Sustainable Equity USD 312 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Global TMT EUR 209 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Global TMT USD 309 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Global Trends EUR 208 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Global Trends USD 308 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Gold and Mining EUR 291 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Gold and Mining USD 391 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Top Global Players USD 313 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Top Global Players EUR 213 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Dluhopisové fondy
Amundi CR - zajištěný fond CZK 008 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi CR - zajištěný fond 2 CZK 009 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR 298 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD 398 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond 2016 EUR_D 21700 Info Výkonnost Ceny v XLS - Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euro Convergence Bond EUR 262 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer - zajištěný 2018 CZK 013 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Euro Protect EUR 270 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 EUR 271 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 USD 371 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 CZK_Hedged 171 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus EUR 272 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus USD 372 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Akciové fondy
Pioneer P.F. - Global Dynamic EUR 273 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Dynamic CZK 173 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Changes EUR 2110 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Changes CZK_Hedged 1110 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Progressive CZK 175 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Progressive EUR 275 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Krátkodobé fondy
Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus EUR 2130 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Akciové fondy
Amundi Funds II - Indian Equity EUR 296 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Indian Equity USD 396 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Latin American Equity EUR 295 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Latin American Equity USD 395 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Commodity Alpha EUR 280 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Commodity Alpha USD 380 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Krátkodobé fondy
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term EUR 266 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Euro Short-Term EUR 235 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD 335 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Smíšené fondy
Amundi CR - růstový fond CZK 004 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 EUR 2120 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 USD 3120 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 CZK_Hedged 1120 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt n/a

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi