Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
23.1.2018 1234,07 Kč −0,0073%
Pioneer Funds - Top European Players
23.1.2018 2249,37 Kč 0,5862%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
22.1.2018 845,70 Kč 0,5278%
Pioneer - akciový fond
22.1.2018 1,1426 Kč 0,5456%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.1.2018 2761,22 Kč 0,1494%
Pioneer Funds - Global High Yield
23.1.2018 1392,31 Kč 0,1086%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
22.1.2018 1217,25 Kč 0,1868%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.1.2018 1388,6400 Kč 0,1002%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
23.1.2018 1487,71 Kč −0,0343%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
23.1.2018 1484,18 Kč 0,1174%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
23.1.2018 466,46 Kč 0,5042%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.1.2018 33,79 $ 0,2671%
Pioneer - obligační plus
22.1.2018 1,2255 Kč −0,0897%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
23.1.2018 1624,95 Kč 0,1084%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
23.1.2018 890,82 Kč 0,1889%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
22.1.2018 1195,84 Kč 0,2969%
Nastavení...

*

Pioneer - dynamický fond

Pioneer - dynamický fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

  Místo obchodní registrace: Česká republika,   ISIN: CZ0008471018,   Číslo fondu: 001
  Smíšený fond s převahou akciové části

Základní údaje

Obhospodařovatel fonduAmundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Místo obchodní registraceČeská republika
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.409 701 9004 / 2700
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu3.11.1995
Minimální výše investice5000 Kč
Minimální výše následných investic1000 Kč
Minimální výše pravidelné investice500 Kč
Minimální výše odkupu3000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3000 Kč
Nákupní poplatekmax. 4,00%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu0,00%
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování
(je již promítnut do kurzu podílového listu, podrobnější vysvětlení)
aktuální výše: 2%
ISINCZ0008471018
Číslo fondu (pro indentifikaci investice)001
Cenný papírpodílový list zaknihovaný na jméno
Nominální hodnota1 Kč

Charakteristika Fondu

Pioneer – dynamický fond vytváří zhodnocení prostřednictvím akciové a dluhopisové části portfolia. Je klasifikován jako balancovaný fond s agresivním portfoliem, což znamená, že cílový podíl akcií a s akciemi souvisejících cenných papírů může dosahovat kolem 55 % celkového portfolia. V akciové části portfolia se soustřeďuje na klíčové akcie ze všech předních evropských trhů a klíčových sektorů. V dluhopisové části se soustřeďuje na tuzemské dluhopisy a tuzemské pokladniční poukázky.

Investiční tým

Od 1.1.2009 bylo obhospodařování majetku fondu v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 Zákona o kolektivním investování svěřeno společnosti Pioneer Investments Austria GmbH, společnosti skupiny Amundi se sídlem Lassallestraße 1, Vienna. Portfolio manažerem fondu je Petr Zajíc. Po absolvování makléřských zkoušek v roce 1994 zastával řadu pozic v předních českých finančních společnostech – ČSOB, Expandia Finance, Patria Finance. Jeho specializací jsou akciové trhy rozvíjející se Evropy. Ve skupině Pioneer Investments (nyní Amundi) pracuje od roku 2002. Od počátku roku 2009 je členem týmu portfolio manažerů ve Vídni, kde zodpovídá primárně za akciovou část portfolia a alokaci aktiv. Na správě fondu rovněž spolupracuje s mezinárodním týmem pro rozvíjející se trhy skupiny v Londýně. Dluhopisová část fondu je spravována týmem Margarete Strasser.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi