BALANCOVANÝ FOND NADACÍ
Březen 2008

Na rozdíl od února procházely v březnu české dluhopisy velmi volatilním vývojem při velmi slabé poptávce po nové emisi státních dluhopisů a výrazném výprodeji především v důsledku vývoje na světových trzích. Index EFFAS v březnu ztratil 1,13%. Sazby peněžního trhu vzrostly meziměsíčně z 4,15% na 4,22% (1Y Pribor).

Mezi hlavní březnové události, které přímo či nepřímo ovlivňovaly dluhopisový trh, patřily březnové aukce státních dluhopisů, výprodej dluhopisů ve východní Evropě, zasedání ČNB a inflační data. Obě aukce státních dluhopisů čelily slabé poptávce navzdory atraktivním spreadům, což při současných výprodejích státních dluhopisů, jež měly zajistit trhu chybějící likviditu, doléhalo negativně na ceny dluhopisů. Naopak, překvapením nebylo, že ČNB ponechala úrokové sazby beze změny na úrovni 3,75%. Centrální bankéři sice byli rozděleni v otázce hlasování zejména kvůli inflaci, změna sazeb se však nečekala. Pro zvýšení hlasoval pouze jeden člen bankovní rady. Jako argumenty proti zaznívaly očekávané snížení poptávkových tlaků, nezřetelná inflační očekávání, vliv spekulační poptávky po zemědělských komoditách, silná koruna a důležitost prognózované inflace na horizontu měnové politiky a nikoli stávající hodnoty inflace.

V březnu koruna přestala posilovat vůči euru. Měsíc zakončila přibližně na stejných hodnotách, na kterých začínala. Proti posilování nadhodnocené české měny působily nejdříve verbální intervence některých centrálních bankéřů, včetně guvernéra, později pak zpráva o přípravě dohody ČNB s ministerstvem financí, která by měla bránit dalšímu posilování.

V březnu by se stěží hledal region nebo sektor, který rostl. Akciové trhy pokračovaly v poklesu napříč všemi sektory a regiony z důvodu dalšího prohloubení úvěrové krize, která vrcholila nevšední kauzou investiční banky Bear Stearns a ochrannými zákroky FEDu. Evropský MSCI Europe tak propadl o 2,91%.

Stejně jako v USA byl i vývoj na evropských akciových trzích ve znamení dalšího poklesu. Evropské banky byly sice pod tlakem prodejců, ale nebyly jediné. Výrazně hlouběji než finanční sektor se v březnu dostaly například informační technologie a telekomunikace. Pokles v Evropě byl hlubší a delší než v USA, i když ze samotné Evropy nepřicházelo tolik špatných zpráv. Oznámení ztráty francouzské banky Crédit Agricole bylo zmírněno zprávou o popření akvizice s jinou bankou. Zlepšil se také index očekávání investorů ZEW, i když trh očekával jeho zhoršení. Další špatné zprávy z evropského bankovního sektoru – očekávaná ztráta Credit Suisse a varování Deutsche Bank před problémy se splněním svého celoročního odhadu zisku, přišly až s koncem měsíce, kdy se evropské akcie začaly vzpamatovávat po mimořádných opatřeních FEDu. To ale Evropě nestačilo k zakončení měsíce v kladných hodnotách.

Hodnota podílového listu fondu během března poklesla o 0,18%. Výkonnost fondu tak byla v uvedeném období o 0,09% vyšší, nežli výkonnost alokačního benchmarku a o 0,47% nižší, nežli výkonnost 6M Pribor benchmarku. V absolutním srovnání se po výrazném celosvětovém propadu akciových trhů nedařilo jak minoritní akciové části portfolia, tak i peněžně-dluhopisové části portfolia. Zde poklesu pomohl jednak vrcholící nárůst kreditních marží u korporátních dluhopisů a mírný vzrůst sazeb peněžního trhu, následující po výprodeji dluhopisových aktiv na východoevropských trzích v tomto měsíci.

Na peněžně-dluhopisové části portfolia jsme udržovali duraci na úrovni 1,70 roku. Z důvodu přípravy peněžních prostředků na výplatu dividendy, jsme snižovali pozice v pokladničních poukázkách.

V akciové části portfolia jsme neprováděli žádné změny a i nadále jsme s ohledem na přetrvávající vysokou volatilitu udržovali podíl akcií na minimálních hodnotách.