BALANCOVANÝ FOND NADACÍ
Listopad 2007

Pokračující turbulence na akciových trzích nepřenesly na český dluhopisový trh žádnou velkou dynamiku ve změně cen. Korunové dluhopisy jen velmi mírně poklesly. Index EFFAS v listopadu ztratil 0,13%. Sazby peněžního trhu se zvýšily z 3,84% na 4,10% (1Y Pribor).

Hlavní listopadovou událostí bylo rozhodování ČNB o dalším pohybu úrokových sazeb. Výsledek byl do poslední chvíle nejistý. Na jedné straně výrazný vzestup cen průmyslových a zemědělských výrobců, z nich zejména rostlinných výrobků, posiloval víru v další zvýšení, na straně druhé oproti prognóze silnější koruna přesvědčila polovinu trhu, že bankovní rada ponechá sazby beze změny, jako tak učinila ze stejných důvodů již na říjnovém zasedání. Kvůli silným argumentům na obou stranách bylo hlasování rady nakonec těsné, jak se také očekávalo. ČNB zvýšila sazby o 25bb na úroveň 3,50% poměrem hlasů 5:2. Klíčovou diskusi na bankovní radě představovalo hodnocení rizik, které vyznělo proti prognóze jako mírně protiinflační, zejména kvůli silnějšímu růstu kurzu koruny, výhledu nižšího růstu ekonomiky eurozóny a nižších inflačních tlaků z reálné ekonomiky.

Na rozdíl od českých dluhopisů, česká měna nepostrádala dynamiku a pokračovala ve svém posilování. Po zveřejnění vyšší než očekávané říjnové inflace se koruna vydala směrem k silnějším úrovním. Jestliže měsíc začínala těsně pod úrovní 27 CZK/EUR, v jeho polovině již oscilovala kolem hodnoty 26,60 CZK/EUR. Spolu s dalšími regionálními měnami sice následně oslabila, ale poslední listopadový týden již opět mířila k novým historickým maximům. Ještě před rozhodnutím o sazbách posílila až k úrovni kolem 26,40 CZK/EUR a po jejich zvýšení dosáhla až na 26,20 CZK/EUR.

Listopadový pokles akciových trhů se zařadil mezi nejhlubší v tomto roce. Prakticky žádný z regionů nezůstal ušetřen před dopadem negativního sentimentu a zvýšenou nervozitou na akciových trzích. Evropský index MSCI Europe ztratil 3,97%. Meziměsíční ztráty některých akciových trhů v Evropě dosahovaly i více než osmi procent. K nejztrátovějším patřily Irsko a Rakousko.

Stejně jako americké akcie zaznamenaly i ty evropské největší pokles v tomto roce během listopadu. Nejistota konce finanční krize narůstala. S reportovanou ztrátou největší evropské banky UBS klesaly akcie napříč celým finančním sektorem. K UBS se přidala belgická Dexia, jejíž horší reportované výsledky strhly dolů opět další bankovní tituly, dále britská Barclays, které agentura Fitch snížila rating, a na konci měsíce také HSBC, která by podle odhadů mohla dosáhnout vyšších ztrát na hypotečním trhu. Pokles nezpůsobovaly jen banky, ale i automobilky a technologické společnosti. Snížení prognózy růstu HDP americké ekonomiky a posilování eura negativně poznamenalo akcie evropských exportérů, nejvíce pak sektor automobilek, který měsíc zakončil dvoucifernou ztrátou. Teprve na konci měsíce začaly evropské akcie umazávat část svých ztrát na pozadí zlepšujícího se vývoje v USA a díky očekávání, že britská a evropská centrální banka ponechají úrokové sazby beze změny. Přes toto závěrečné nadechnutí se letošní listopad zapsal do historie jako měsíc s největším poklesem za posledních pět let.

Hodnota podílového listu fondu během listopadu poklesla o 0,27%. Výkonnost fondu tak byla v uvedeném období o 0,11% nižší, nežli výkonnost alokačního benchmarku, a o 0,52% nižší, nežli výkonnost 6M Pribor benchmarku. Především v absolutním srovnání se nedařilo jak koncentrované akciové části portfolia, tak i peněžně-dluhopisové části portfolia. Důvodem negativní výkonnosti této části portfolia, bylo zejména pokračování celosvětové krize na kreditních trzích, projevující se

v následném poklesu cen korporátních dluhopisů. K tomu se ještě přidal další vzrůst sazeb peněžního trhu, který znehodnocuje ceny dluhopisů s fixním kupónem. Myslíme si, že těmto pohybům dopomohla hlavně nervózní situace na mezibankovních trzích před koncem roku. Na začátku nového roku by mohlo dojít k alespoň částečnému uvolnění, které by se pak mělo příznivě projevit ve výkonnosti fondu. Z důvodu obav před dalším nárůstem krátkých úrokových sazeb, díky zvyšujícím se inflačním očekáváním, jsme přistoupili k dalšímu snížení durace portfolia fondu k úrovni 1,30 roku. Zredukovali jsme zejména pozice v dluhopisech SD3,8/15 a SD2,55/10, oproti nákupu kratších pokladničních poukázek a dluhopisů s plovoucím kupónem Telefonica Float 2010. V akciové části portfolia jsme neprováděli žádné změny a i nadále jsme udržovali podíl akcií na podprůměrných hodnotách.