BALANCOVANÝ FOND NADACÍ
Říjen 2007

Pozitivní vliv rychle posilující koruny a vývoje na zahraničním dluhopisovém trhu převážil nad akcelerující inflací a posunul ceny korunových dluhopisů opět o něco výše. Index EFFAS v říjnu vzrostl o 0,73%. Sazby peněžního trhu se zvýšily z 3,83% na 3,84% (1Y Pribor).

Říjnové komentáře analytiků i členů bankovní rady se soustředily především na další vývoj inflace. V září akcelerovala dynamika růstu spotřebitelských cen, zrychlila měnověpolitická inflace a dramaticky vzrostly ceny zemědělských výrobců. Podle zápisu z jednání bankovní rady pominulo protiinflační působení reálných mezd a přetrvávají proinflační impulzy ze strany objemu produkce. Říjnová prognóza celkové inflace se oproti červencové prognóze nachází výrazně výše v důsledku růstu sazeb nepřímých daní, zvýšení regulovaných cen a přehodnocení růstu cen energií a potravin. Po projednání situační zprávy bankovní rada rozhodla ponechat základní sazbu na stávající úrovni 3,25%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů rady, dva hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25% procentního bodu.

Česká koruna lámala rekordy v dalším posilování vůči dolaru i euru. Silnou fundamentální podporu získala na konci měsíce zveřejněním bilance zahraničního obchodu, jejíž přebytek překonal veškerá očekávání. Díky této pozitivní zprávě dosáhla česká koruna v říjnu historicky nejsilnější úrovně proti euru 26,86 CZK/EUR i proti dolaru 18,65 CZK/USD.

V říjnu se většina akciových trhů pomalu vracela k vyšším úrovním z poloviny července, kdy vyvstaly problémy na hypotéčním trhu. Regionální evropské akciové indexy rostly mezi jedním (švýcarský SMI) až devíti (španělský IBEX) procenty s výjimkou švédského OMX, který ztrácel zejména díky akciím Ericssonu. Celoevropský index MSCi Europe v řijnu přidal 2,81%.

V první polovině měsíce těžily evropské akcie především z rostoucí poptávky po komoditách. Akcie těžebních a petrochemických společností stály zpočátku v čele růstu evropských akciových indexů. Pozitivní nálada převládala na evropských trzích až do zveřejnění neuspokojivých kvartálních výsledků společnosti Ericsson. Větší než očekávaný pokles zisku způsobil prudký pokles akcií nejen této společnosti, ale přenesl se i na ostatní tituly ze stejného sektoru jako Ericsson. Naprostá většina sektorů nicméně v říjnu nemálo rostla. Telekomunikační společnosti v Evropě reportovaly lepší než očekávané výsledky a celý sektor končil měsíc největším posílením. Velmi vysokého růstu dosáhly také evropské automobilky především díky výrazně posilujícím akciím Volkswagen a na konci měsíce i akciím Renault. Pokles zisku několika amerických bank a přetrvávající obavy z důsledků úvěrové krize se promítly do slabší, i když nakonec také kladné, výkonnosti finančního sektoru v Evropě.

Hodnota podílového listu fondu během října vzrostla o 0,31%. Výkonnost fondu tak byla v uvedeném období o 0,23% nižší, nežli výkonnost alokačního benchmarku, ale o 0,04% vyšší, nežli výkonnost 6M Pribor benchmarku. V absolutním i relativním srovnání se nedařilo koncentrované akciové části portfolia, která byla opět nepříznivě ovlivněna zejména bankovními tituly. Pozitivní absolutní výkonnost zaznamenala peněžně-dluhopisová část portfolia.

Duraci portfolia fondu na peněžně-dluhopisové části jsme udržovali na úrovni 1,60 roku. Do portfolia fondu jsme nově nakoupili dluhopisy Fortis float 2010 (rating AA-) a kratší pokladniční poukázky. V akciové části portfolia jsme neprováděli žádné změny.