BALANCOVANÝ FOND NADACÍ
Únor 2007

Nečekaně nízká lednová spotřebitelská inflace a korekce na akciových trzích v závěru měsíce vytvářely velmi přiznivé prostředí pro růst českých dluhopisů. Index Bloomberg EFFAS v únoru vzrostl o 1,14%.

Podle výrazně nižší inflace, která byla způsobena ještě dozníváním posílení koruny na přelomu roku, dále nižším než očekávaným dopadem deregulace nájemného a vyšších spotřebních daní u tabáku a pravděpodobně také změnou struktury spotřebitelského koše, se očekávalo, že centrální banka sazby opět měnit nebude. Na svém dalším zasedání 1. března pak Bankovní rada ČNB nepřekvapila a hlasovala jednomyslně pro současnou úroveň sazeb. V zápisu uvedla, že vyšší ekonomický růst společně s nižší inflací neindikuje potřebu zpřísňovat měnovou politiku.

V únoru přetrvávaly tlaky na oslabení české koruny. Nepříznivé domácí makroekonomické statistiky – větší než očekávaný deficit běžného účtu platební bilance daný především zápornou bilancí výnosů, nižší růst průmyslové výroby za prosinec a lednová inflace, která odsunula očekávání ohledně dalšího zvýšení úrokových sazeb, působily proti růstu české měny. I přes prudší posílení závěrem měsíce česká koruna v únoru proti euru mírně ztratila.

Únor většina evropských akciových trhů zakončila poklesem kvůli očekávané prudší korekci, která se dostavila na konci měsíce a během které zaznamenaly indexy napříč všemi regiony velké mezidenní ztráty. Přes rostoucí první tři týdny poslední dva dny prakticky rozhodly o záporném výsledku za celý měsíc. Výkonnost lokálních indexů naprosté většiny evropských trhů se pohybovala v rozmezí -4,5% až -1,0%. Nejhlubší ztráty vykázaly norský OBX a řecký ASE index. Výjimkami s mírně kladnou výkonností byly portugalský PSI20 a irský ISEQ index. Celý region západní Evropy podle indexu MSCI Europe oslabil o -1,55%.

Na počátku korekce se mluvilo o nepříznivém dopadu prudkého poklesu čínského akciového trhu, který po oznámení větší regulace (propukly dokonce obavy ze zavedení daně kapitálového zisku) poklesl o téměř 9%. Následně začaly klesat evropské trhy, které ovšem ztrácely pouze kolem 1.5%. Další vlna výprodejů se rozběhla po zveřejnění objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech, které v lednu poklesly o 7.8% (oproti očekávaným 3%) a vyvolaly tak obavy ze zpomalení americké ekonomiky. Pravděpodobným důvodem korekce mohlo být i stahování likvidity z finančních trhů pro účely financování spreadových obchodů japonským jenem. Přes tento relativně prudký pokles akciových trhů se podle našeho názoru jedná spíše o krátko až střednědobou a spíše technickou korekci, která za posledních deset let následovala v každém kalendářním roce, a většinou, stejně jako i v tomto případě, přišla po výrazném růstu akcií.

K nejztrátovějším sektorům patřily informační technologie, a to nejen kvůli tradičně vyšší volatilitě tohoto sektoru při korekcích, ale i kvůli obavám z horších výsledků největších společností. Více oslabovaly finanční tituly i z rostoucích obav z neschopnosti spotřebitelů řádně splácet úvěry a po zveřejnění dat o růstu počtu nesplacených hypoték. Větší pokles vykázal v Evropě a USA přes rostoucí cenu ropy i sektor petrochemie. Menší dopad měla korekce na sektory surovin a energetiky.

Hodnota podílového listu fondu během února vzrostla o 0,28%. Výkonnost fondu tak byla v uvedeném období o 0,02% vyšší nežli výkonnost alokačního benchmarku a o 0,13% vyšší nežli výkonnost 6M Pribor benchmarku. V absolutním i relativním srovnání zaznamenala pozitivní zhodnocení peněžně-dluhopisová část portfolia. Negativní vývoj na akciových trzích se pak projevil v záporné absolutní výkonnosti akciové části, v relativním srovnání byla výkonnost srovnatelná s akciovým benchmarkem. Durace portfolia fondu se ustálila na úrovni 1,80 roku, na peněžně-dluhopisové části jsme v tomto měsíci neprováděli žádné změny.

V akciové části portfolia jsme v únoru neprováděli žádné změny.