BALANCOVANÝ FOND NADACÍ
Leden 2007

V lednu trh českých dluhopisů mírně klesal pod vlivem situace na trzích v eurozóně a USA. České dluhopisy, měřeno indexem Bloomberg EFFAS, v prosinci klesly o 0,37%. Sazby peněžního trhu vzrostly z 2,81% na 2,93% (1Y Pribor).

Bankovní rada ČNB na svém měnovém jednání rozhodla, že pro další období ponechá úrokové sazby beze změny. Ještě před zasedáním rady sice viceguvernér Singer uvedl, že ČNB bude vážně zvažovat snižování sazeb, aby kompenzovala silnou měnu, ale komentáře ostatních bankéřů nenaznačovaly změnu sazeb žádným směrem. Rozhodnutí rady bylo nakonec jednomyslné. Podle záznamu z jednání Bankovní rady předpokládá nová makroekonomická prognóza delší období stabilních sazeb, v dlouhodobém výhledu pak jejich postupný růst. Zazněly také názory, že v závislosti na dalším vývoji nelze vyloučit ani budoucí snížení sazeb.

Nepříznivý vývoj platební bilance, oslabování ostatních měn v regionu a politická nejistota vytvářely prostor pro korekci předchozích korunových zisků. Koruna se sice na začátku roku pokoušela atakovat historické maximum 27,41 CZK/EUR, nicméně hned na to začalo oslabovat s okolními regionálními měnami a leden zakončila kurzem přesahujícím hranici dvaceti osmi CZK/EUR, a to i přes zlepšující se bilanci zahraničního obchodu, která skončila s vyšším očekávaným přebytkem způsobeným stále silnými exporty a poklesem cen dovážených komodit. Proti euru česká měna v lednu oslabila o více než dvě procenta, proti dolaru pak o necelých pět procent.

Do nového roku vstoupily akciové trhy solidním růstem. Region západní Evropy si podle indexu MSCI Europe připsal za leden 1,58%. Nejvíce se dařilo severským státům a Řecku. Naopak nejhorší výkonnost mělo Irsko.

Impulzem pro růst evropských akcií bylo ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni a vyjádření šéfa ECB, podobně jako v prosinci, že se zvyšováním úrokových sazeb nehodlá spěchat. V průběhu ledna přicházely další dobré zprávy z největších evropských ekonomik, které podpořily růst akciových trhů. Německo rostlo nejrychleji od roku 2000 a jeho meziroční inflace se v prosinci oproti listopadu nepatrně snížila. Britská ekonomika pro změnu zase rostla nejrychleji za poslední dva roky. Nakonec ani v lednu nechyběly impulzy v podobě další vlny fúzí a akvizic. Na straně druhé růst akcií byl mírně zpomalen vyšším než očekávaným růstem výrobních cen v USA, varováním šéfa FEDu před možnou fiskální krizí způsobenou narůstajícím rozpočtovým deficitem a větším poklesem prodejů stávajících domů v USA.

Ze sektorového pohledu zaznamenaly s poklesem ceny a růstem zásob ropy nejhorší výkonnost v Evropě i USA akcie ropných společností. Cena ropy se dostala na svou nejnižší hodnotu za posledních 19 měsíců, když mírnější zima na severovýchodě USA způsobila, že zásoby rostly čtvrtým týdnem v řadě. Tento vývoj nahrával dopravcům a chemickým výrobcům tak, že největší měsíční růst vykázal sektor průmyslu.

Hodnota podílového listu fondu během ledna vzrostla o 0,13%. Výkonnost fondu tak byla v uvedeném období opět prakticky srovnatelná s výkonností alokačního benchmarku a o 0,05% nižší nežli výkonnost 6M Pribor benchmarku. V absolutním i relativním srovnání zaznamenala pozitivní zhodnocení akciová část portfolia. Díky kratší duraci portfolia fondu oproti alokačnímu benchmarku se na klesajícím trhu dařilo v relativním srovnání i peněžně-dluhopisové části portfolia. V průběhu měsíce jsme, při pokračujícím poklesu cen hlavně delších dluhopisů, navýšili duraci portfolia fondu až k úrovni 1,80 roku, a to zejména nákupy dluhopisů SD4,2/36 a SD3,8/15, oproti prodeji dluhopisů s kratší dobou do splatnosti. I přes lednové oslabení české koruny tak věříme, že se bude v letošním roce nacházet česká ekonomika v nízko-inflačním prostředí, které bude příznivě ovlivňovat ceny českých dluhopisů a ochrání je tak i proti aktuálně negativnímu vývoji cen evropských dluhopisů.

V akciové části portfolia jsme v lednu neprováděli žádné změny.