Amundi CR - akciový fond
Říjen 2008

Mimořádné poklesy na akciových trzích v říjnu pokračovaly ještě ve větším rozsahu než v září. Finanční injekce několika centrálních bank a snižování úrokových sazeb nestačilo zastavit rekordní poklesy akcií. Všechny významné světové indexy, vyjma švýcarského, zaznamenaly meziměsíčně hluboké dvouciferné propady. S podobnými výsledky skončily i jednotlivé sektory, z nichž tři - suroviny, finance a průmysl ztratily za měsíc víc než dvacet procent. V říjnu klesl S&P500 -16,94%, MSCI Europe o -13,57% a MSCI World o -16,46%.

Poklesy amerických akcií nezastavilo schválení záchranného plánu Senátem i Sněmovnou reprezentantů na počátku měsíce. Ve stejně době totiž náladu investorům kazila horší makroekonomická data. Nečekaný růst žádostí o podporu v nezaměstnanosti, výrazný pokles podnikových objednávek, pokles počtu pracovních míst v nezemědělském sektoru utvrzovaly investory v obavách, že schválený balíček vládní pomoci nemusí zachránit americkou ekonomiku před recesí. K horším makrodatům se brzy přidaly i horší firemní zisky společností Bank of America Corp, Alcoa a Merril Lynch. Další poklesy neodvrátilo ani nečekané snížení klíčové úrokové sazby FEDu o 50 bps na 1,5%, které bylo součástí koordinované akce světových centrálních bank. Základní úrok pak byl ještě jednou na konci měsíce snížen až na 1%. Nečekaně prudký pokles maloobchodních tržeb, průmyslové výroby a spotřebitelské důvěry v USA však přispěl k dalším hlubokým propadům akcií.

V průběhu celého října se jednotlivé evropské vlády a centrální banky marně snažily krotit poklesy na akciových trzích. Oznamování dalších záchranných plánů je bezprostředně nepomáhalo zastavit. Finanční pomoc bankám nabídla britská, francouzská, španělská i německá vláda. Ani nečekané snížení úrokových sazeb evropskou, britskou, švýcarskou a švédskou centrální bankou v době, kdy data potvrdila pokles hrubého domácího produktu eurozóny za druhý kvartál, nemělo dostatečnou razanci k zastavení mimořádných poklesů evropských akcií. Do třetice, řada evropských států začala zvyšovat bankovní záruky, aby uklidnila klienty znepokojené finanční krizí. To špatnou náladu na trzích ale stejně nezlepšilo. Reakce na jakékoli horší makroekonomické zprávy a reportované firemní výsledky byla většinou extrémní. Nečekaný pokles průmyslových objednávek zemí eurozóny a propad německého indexu očekávání investorů tlačil ceny evropských akcií dál prudce dolů.

Vývoj hodnoty podílového listu fondu Pioneer – akciový fond v říjnu nejlépe ilustruje přehled týdenních výkonností: -7,4%, -21,2%, +4,8%, -7,2%, +11,3%. Jak je i z těchto čísel patrné, volatilita na akciových trzích se za posledních 18 měsíců razantně zvýšila (cca 8x) a dosáhla rekordních hodnot. Hodnota indexu volatility VIX se jen v říjnu zdvojnásobila, dosáhla úrovně 80 a předchozí maxima ze září 2001 překonala téměř dvojnásobně. V tomto prostředí se pochopitelně nepodařilo dosáhnout příznivé výkonnosti a hodnota podílového listu fondu poklesla o 18,12%. Přestože se nám dařilo alespoň částečně eliminovat propady akciových trhů příznivou asset alokací, celkově fond zaostal za svým benchmarkem o cca 2%, zejména díky horší výkonnosti titulů v sektorech petrochemie, materiálů a telekomunikací.

V průběhu říjnu jsme v několika krocích v rámci zajišťování likvidity fondu a na pokrytí expirujících zajišťovacích operací odprodávali akcie napříč portfoliem. Váhy byly snižovány proporcionálně napříč sektory, jen v případě sektoru petrochemie jsme, v souvislosti s klesajícími cenami ropy, výrazněji snížili podíl zredukováním pozic ve společnostech Occidental Petroleum, Total, Royal Dutch a ConocoPhillips. V závěru měsíce jsme pak provedli menší změny v sektorech zdravotní péče (prodej části podílu ve společnosti Bristol Myers Squibb a naopak jsme do portfolia nově řadadili akcie společnosti Medtronic) a technologií (prodej části pozice Cisco Systems a nákup akcií Apple).