Amundi CR - akciový fond
Květen 2006

Akciové trhy prošly v květnu hlubokou korekcí. Obavy ze zvyšování úrokových sazeb, spojené s inflačními tlaky posilovanými zejména vysokými cenami ropy a komodit, přivedly značnou část investorů k realizaci výrazných zisků z předchozích šesti měsíců. Akciové trhy tak v podstatě bez výjimky poklesly. Nejmenší poklesy zaznamenaly izraelská burza a možná trochu překvapivě také americký index Dow Jones. Další klíčové indexy v Evropě a USA ztrácely kolem pěti procent a vůbec nejhorší zisky zaznamenaly rozvíjející se trhy ve východní Evropě, jejichž ztráty se pohybovaly mezi 11% a 13%. Globální index MSCI World poklesl o 4,7% a připsal si tak nejhorší měsíc od prosince 2002.

Podle našeho názoru současné poklesy na rozvinutých akciových trzích nejsou změnou dlouhodobého růstového trendu, ale spíše vybíráním zisků a následným vyčkáváním jaké budou skutečné dopady případného zvyšování úrokových sazeb. Tomu odpovídá i skutečnost, že největší propady zaznamenaly trhy, které byly v uplynulých dvou letech nejvýkonnější. Domníváme se, že obavy z dopadu úrokových sazeb jsou přeci jen přehnané. Musíme si totiž uvědomit, že ke zvyšování úrokových sazeb dochází v USA již 2 roky a jak makroekonomické ukazatele tak hospodářské výsledky firem byly po celé toto období více než příznivé. Ve Spojených státech se v současnosti mluví spíše o tom, kdy a na jaké úrovni se zvyšování úrokových sazeb zastaví. Zároveň je také potřeba připomenout, že jak firmy tak individuální spotřebitelé jsou spíše závislí na tří až pětiletých sazbách (hypotéky jsou obvykle fixovány na tuto dobu a také dluhopisy emitované korporacemi mají podobnou průměrnou splatnost), a tyto úrokové sazby se zvýšily jen o cca 1%, přestože úroková sazba Americké centrální banky (FED) vzrostla o 4%. Navíc v posledních deseti letech zaznamenaly akciové trhy překvapivě nejlepší výkonnost v době, kdy úrokové sazby rostly a naopak klesaly v dobách snižování úrokových sazeb. I toto podle našeho názoru signalizuje, že dopad úrokových sazeb na výkonnost akciových trhů se možná přeceňuje. Pro trh je významnější spíše tempo ekonomického růstu a důvěra spotřebitelů a investorů. A tyto údaje momentálně dosahují, minimálně v Evropě, nejvyšších úrovní za několik čtvrtletí. Ovšem podle našeho názoru nejsilnějším argumentem pro verzi korekce růstu (nikoli změny trendu) zůstává ocenění trhů. V současné době se například americký index S&P 500 obchoduje s ukazatelem PE ratio (poměr zisku na akcii a ceny) 14,5, což je nejnižší hodnota za posledních deset let a také z dlouhodobého pohledu (cca 25 let) se jedná o výrazně podprůměrnou hodnotu. A například evropské trhy jsou pak ještě levnější (PE ratio u evropského indexu DJ Stoxx 50 je 11,2!). Trochu jiná situace je v případě tzv. rozvíjejících se trhů. U nich není podpora oceněním tak výrazná, v posledních několika letech se diskont ocenění těchto trhů snížil až na cca 3% (z 21% před čtyřmi lety) a navíc jsou tyto trhy výrazně citlivější na úrokové sazby, neboť tzv. Risk free sazba se používá jako jeden ze základních podkladů pro výpočet cílových cen.

Hodnota podílového listu fondu Pioneer – akciový fond poklesla v květnu o 3,68%. Fond tak opět poměrně výrazně překonal výkonnost benchmarku, který poklesl v uvedeném období o 4,5%. Od počátku roku hodnota podílového listu vzrostla o 2,39%, roční výkonnost pak dosahuje 13,7%. Na všech periodách fond svou výkonností opět překonává benchmark. Příznivá výkonnost fondu byla způsobena zejména výběrem titulů v severní Americe a také v sektorech materiálů a průmyslu. V relativně dobře výkonném portfoliu jsme neprováděli významnější změny. Pouze nově příchozí hotovost jsme využili k navýšení podílu v některých společnostech (BASF, AIG, Samsung, Sumitomo Mitsui Financial Group). Zároveň jsme do portfolia zařadili nově akcie společnosti Sumitomo Realty & Development.