Amundi CR - akciový fond
Říjen 2005

Po nezvykle optimistickém vývoji akciových trhů v září, přišla hned na počátku října studená sprcha. Klíčové akciové trhy se v první polovině měsíce propadly až o téměř pět procent, když na trzích převládly obavy z inflačních tlaků a následného zvyšování úrokových sazeb. Tato téměř panická reakce zcela zastínila klesající ceny ropy a počátek sezony korporátních výsledků. Přestože v poslední dekádě došlo díky solidním korporátním výsledkům a nadále klesající ceně ropy (která za celý měsíc ztratila téměř 10%) k výraznému růstu, ani tento nedokázal vymazat předchozí ztráty. Americké akciové trhy ztratily kolem 1,5%, evropské trhy 2,2% (index DAX) až 3,5% (francouzský index CAC 40). Výraznější poklesy pak zaznamenaly tzv. rozvíjející se trhy, které díky vyšší senzitivitě na úrokové sazby ztratily až kolem 6% (např. pražská burza oslabila o 5,92%). Jedinými výjimkami mezi klíčovými akciovými trhy byly indexy švýcarské a tokijské burzy, které uzavřely měsíc v kladných hodnotách (švýcarský index SMI si dokonce připsal 2%). Přesto však globální akciový index MSCI World ztratil 1,98%.

Všech deset globálních sektorů během října pokleslo. Prudce klesající ceny ropy se promítly do vývoje akcií v petrochemickém sektoru, které v průměru ztratily téměř 9,5%. Výrazně také oslabily akcie výrobců a distributorů energií, které poklesly o více než pět procent. Naopak nejmenší pokles, jen o zanedbatelných 0,14% zaznamenaly akcie v sektoru finančnictví, jež by mohly profitovat z vyšších úrokových sazeb.

Hodnota podílového listu fondu Pioneer – akciový fond poklesla v říjnu o 1,88%. Fond mírně překonal svůj benchmark (o 0,14%), zejména díky výběru titulů v sektorech petrochemie, pojišťovnictví a technologií, kde zejména výborná výkonnost akcií výrobce paměťových karet Sandisk pomohla překrýt mírně horší výsledky maloobchodních prodejců a průmyslových podniků. Od počátku roku hodnota podílového listu vzrostla o 6,91% a i na této periodě fond překonává svůj benchmark – index MSCI World.

Z hlediska obchodní aktivity byl říjen velice čilým měsícem. Pokračovali jsme v koncentraci portfolia a ke konci měsíce jsme snížili počet akcií v portfoliu na 63 (naším cílem je cca 50 titulů). Hlavní změny doznaly zejména sektory farmacie, kde jsme z portfolia vyprodali akcie společností Barter, Bristol-Myers a Eli Lilly a naopak jsme navýšili podíl v akciích společnosti Pfizer, finančnictví (prodali jsme akcie Merrill Lunch, JP Morgan a Freddie Mac a naopak jsme navýšili podíl v akciích Citigroup), technologií (prodej akcií CheckPiont Software a Sandisk, což byla nejvýnosnější investice v portfoliu fondu, která za rok vzrostla o 180%, a naopak jsme posílili pozice v Microsoftu a Samsung Electronics), petrochemie (prodej ExxonMobile, nákup Occidental Petroleum) a také výrobců a distributorů energií, kde jsme realizovali zisk prodejem akcií Korea Electric Power, jež jsme v portfoliu nahradili akciemi americké společnosti Exelon.