Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
12.9.2019 766,57 Kč 0,3482%
Amundi CR - akciový fond
12.9.2019 1,1044 Kč 0,6012%
Amundi CR - obligační plus
12.9.2019 1,2367 Kč 0,2757%
Amundi Fund Solutions - Conservative
12.9.2019 1293,65 Kč 0,2472%
Amundi Fund Solutions - Balanced
12.9.2019 1270,09 Kč 0,2866%
Nastavení...

*Povinně uveřejňované informace

Tato stránka je publikována za účelem splnění zákonné informační povinnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnosti skupiny Amundi, ve vztahu k Českým fondům skupiny Amundi, tj. otevřeným podílovým fondům, které obhospodařuje, a společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnosti skupiny Amundi, jakožto obchodníka s cennými papíry a agenta pro distribuci zahraničních fondů skupiny Amundi (Amundi Funds II, Amundi Fund Solutions a Amundi S.F. založených dle práva Lucemburského velkovévodství) v České republice. Níže uvedená struktura informací odráží zejména požadavky zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a dalších právních předpisů.


České fondy skupiny Amundi - přehled vlastního kapitálu a hodnoty vlastního kapitálu na podílový list


Všechny fondy
20181102 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20181019 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20181005 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180921 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180907 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180824 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180810 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180727 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180713 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180629 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180615 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180601 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180518 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180504 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180420 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180406 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180323 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180309 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180209 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180126 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20180112 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
2017_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2016_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2015_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2014_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2013_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2012_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2011_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2010_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2009_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2008_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2007_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
České fondy skupiny Amundi - přehled majetku fondů, vydaných a odkoupených podílových listů


Všechny fondy
201809 ROFOS11.xls
201808 ROFOS11.xls
201807 ROFOS11.xls
201806 ROFOS11.xls
201805 ROFOS11.xls
201804 ROFOS11.xls
201803 ROFOS11.xls
201802 ROFOS11.xls
201801 ROFOS11.xls
0_Archiv_2017_ROFOS11.zip
0_Archiv_2016_ROFOS11.zip
0_Archiv_2015_ROFOS11.zip
0_Archiv_2014_ROFOS11.zip
0_Archiv_2013_ROFOS11.zip
0_Archiv_2012_ROFOS11.zip
0_Archiv_2011_vsechnyfodny.zip
0_Archiv_2011_ROFOS11.zip
0_Archiv_2010_vsechnyfondy.zip
0_Archiv_2010_ROFOS11.zip
0_Archiv_2009_vsechnyfondy.zip
0_Archiv_2009_ROFOS11.zip
0_Archiv_2008_vsechnyfondy.zip
0_Archiv_2008_ROFOS11.zip
0_Archiv_2007_vsechnyfondy.zip
Pololetní zprávy


Aktuální Archiv
2018_60196769 pololetni zprava fondy.pdf
2017_63078295 pololetni zprava fondy.pdf
Archiv_2013_63078295_pololetni_zprava_fondy.pdf
Archiv_2013_63078295_pololetni_zprava_PIC.pdf
Archiv_2012_63078295_pololetni_zprava_fondy.pdf
Archiv_2012_63078295_pololetni_zprava_PIC.pdf
Archiv_2011_63078295_pololetni_zprava_fondy.pdf
Archiv_2011_63078295_pololetni_zprava_PIC.pdf
Archiv_2010_a_starsi.zip
2016_63078295 pololetni zprava fondy.pdf
2015_63078295 pololetni zprava fondy.pdf
2014_63078295_pololetni_zprava_fondy.pdf


Výroční zprávy


Archiv výročních zprávZahraniční fondy skupiny Amundi - přehled vydaných a odkoupených podílových listů


Lucemburské fondy
2018 3q.zip
2018 2q.zip
2018 1q.zip
0_Archiv_2015_2018.zip
0_Archiv_2004_2014.ZIP


Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi - informace o hospodářské situaci společnosti, přehled o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb a přehled o kapitálové přiměřenosti


Informace o hospodářské situaci Přehled o poskytnutých
investičních službách
Přehled o kapitálové přiměřenosti
WWW_pamROCOS10_archiv_2010_2014.zip
WWW_pamROCOS10_archiv_2004_2009.zip
WWW_docos_30_archiv_2010_2014.zip
WWW_docos_30_archiv_2009.zip
WWW_docos_30_archiv_2008.zip
WWW_docos_30_archiv_2004_2007.zip
WWW_DOCOS40_archiv_2010_2014.zip
WWW_DOCOS40_archiv_2004_2009.zipInformování o dodržování kapitálové přiměřenosti - Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi


Informace
ROFOS_VYFOS_2007_2014.zip
PIC_DOCOS40_archiv_2007_2009.zip
DOFOS31_2007_2009.zip
DOCOS41_PIC_Angaz_archiv_2010_2011.zip
DOCOS41_PIC_Angaz_archiv_2007_2009.zip
DOCOS40_2010_2011.zip


Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, jakož i podle dříve platných právních předpisů upravujících danou oblast a podle nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky


Informace Organigram
20183006 Informace 575.xlsx
20183006 Informace 163.xlsx
20180331 Informace 575.xlsx
20180331 Informace 163.xlsx
0_Archiv_63078295_123_2007_2010.zip
0_Archiv_25684558_123_575_2014_2017.zip
0_Archiv_25684558_123_2007_2014.zip
0_Archiv_25684558_123_163_2014_2017.zip
Pioneer Investment Company_organigram.pdf
Pioneer Group Chart_30 09 2016.pdf
Pioneer Group Chart_30 06 2016.pdf
Pioneer Asset Management organigram 30 09 2017.jpg
List of all the companies controlled by UniCredit SpA.pdf
Amundi_chart_organisation_January_2018.pdf
Amundi Group Organisational Chart - International - 12 17 - Envoyé.pdf
Amundi Group Organisational Chart - France - 12 17 - Envoyé.pdf
20141231_Pioneer_Group_Chart.pdf
20140707_Banking Group Chart.pdf
20140630_Pioneer_Group_Chart.pdf


Časový rozvrh provozního dne Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnosti skupiny Amundi


1. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů nebo vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů

Činnost Čas
Příjem příkazů 8:00 - 12:00
Evidence příkazů 8:00 - 17:00
Závěrka provozního dne 8:00 (k předchozímu dni)


2. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení samostatné evidence podílových listů pro Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Činnost Čas
Příjem příkazů 7:00 - 12:00
Evidence příkazů 7:00 - 16:00
Závěrka provozního dne Okamžik dokončení zpracování zápisů změn na základě příkazů systémem, nejpozději 16:00


Rodina lucemburských fondů Amundi - přehled vlastního kapitálu a hodnoty vlastního kapitálu na podílový list