Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
22.11.2017 1213,08 Kč 0,0330%
Pioneer Funds - Top European Players
22.11.2017 2163,56 Kč −0,3294%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
21.11.2017 801,07 Kč 0,3721%
Pioneer - akciový fond
21.11.2017 1,0859 Kč 0,9482%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
22.11.2017 32,31 $ 0,3105%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
22.11.2017 2539,25 Kč −0,2193%
Pioneer Funds - Global High Yield
22.11.2017 1385,52 Kč 0,1692%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
21.11.2017 1220,53 Kč 0,2999%
Pioneer Funds - Strategic Income
22.11.2017 1405,9100 Kč 0,1211%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
22.11.2017 1488,18 Kč 0,0356%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
22.11.2017 1477,19 Kč 0,1587%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
22.11.2017 430,42 Kč −0,0441%
Pioneer - obligační plus
21.11.2017 1,2176 Kč −0,0575%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
22.11.2017 1520,88 Kč 0,0105%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
22.11.2017 875,64 Kč 0,0960%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
21.11.2017 1183,13 Kč 0,4406%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Top European Players

Pioneer Funds - evropský akciový - evropské top společnosti

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0132195834,   Číslo fondu: 307
CZK_Hedged EUR USD
  Evropský akciový fond

Denní informace k 22.11.2017

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 9,96 $

Vývoj ceny podílového listu v USD od jeho založeníVýkonnost fondu k 22.11.2017

(uváděna v USD)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 27.12.2001 147,15% 5,85%
za posledních 5 let 38,53% 6,73%
za poslední 3 roky 9,69% 3,13%
za poslední 2 roky 10,54% 5,13%
za poslední rok 24,66%  
za posledních 6 měsíců 3,11%  
za poslední 3 měsíce 3,53%  
za poslední 1 měsíc 0,10%  
od začátku roku 19,14%  

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi