Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
23.1.2018 1234,07 Kč −0,0073%
Pioneer Funds - Top European Players
23.1.2018 2249,37 Kč 0,5862%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
22.1.2018 845,70 Kč 0,5278%
Pioneer - akciový fond
22.1.2018 1,1426 Kč 0,5456%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.1.2018 2761,22 Kč 0,1494%
Pioneer Funds - Global High Yield
23.1.2018 1392,31 Kč 0,1086%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
22.1.2018 1217,25 Kč 0,1868%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.1.2018 1388,6400 Kč 0,1002%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
23.1.2018 1487,71 Kč −0,0343%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
23.1.2018 1484,18 Kč 0,1174%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
23.1.2018 466,46 Kč 0,5042%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.1.2018 33,79 $ 0,2671%
Pioneer - obligační plus
22.1.2018 1,2255 Kč −0,0897%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
23.1.2018 1624,95 Kč 0,1084%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
23.1.2018 890,82 Kč 0,1889%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
22.1.2018 1195,84 Kč 0,2969%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - China Equity

Pioneer Funds - akciový - region Čína

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0133656446,   Číslo fondu: 250
EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 23.1.2018

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 17,07 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 23.1.2018

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 30.11.2001 184,97% 6,70%
za posledních 5 let 79,12% 12,36%
za poslední 3 roky 33,88% 10,21%
za poslední 2 roky 69,35% 30,09%
za poslední rok 40,15%  
za posledních 6 měsíců 22,37%  
za poslední 3 měsíce 9,00%  
za poslední 1 měsíc 8,31%  
od začátku roku 9,63%  

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi