Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Amundi

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Profily představitelů skupiny Amundi v ČR
Mgr. Roman Pospíšil, MBA

předseda představenstva a generální ředitel společnosti Pioneer Asset Management, a.s.
předseda představenstva společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Roman Pospíšil (*1961) absolvoval studium matematiky a fyziky na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a po krátkém působení na pozici výzkumného pracovníka v oboru fyziky plazmatu, vstoupil v roce 1991 do oboru finančnictví.

Změna profesní orientace byla průběžně provázena studiem na MBA (Master of Business Administration), posléze na Graduate School of Banking Colorado, USA a kurzy v Barclays Bank.

V roce 1999 se stal předsedou představenstva a ředitelem společnosti IKS KB, a.s.

Pozici v Pioneer Investments přijal Roman Pospíšil v roce 2001. Začal se zde věnoval převážně budování a expanzi aktivit divize New Europe na trzích v Bulharsku a Chorvatsku.

V březnu roku 2003 byl jmenován generálním ředitelem Pioneer české investiční společnosti, a.s. (nyní Pioneer investiční společnost, a.s. )

V současnosti je předsedou představenstva Pioneer investiční společnosti, a.s. a zároveň předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Roman Pospíšil patří k předním odborníkům v oblasti investování v České republice. V lednu 2008 se stal členem Výkonného výboru Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a byl rovněž zvolen do Rady ředitelů.

Roman Pospíšil je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho záliby patří sport a zvláště pak golf.

Ing. Petr Šimčák, CFA

ředitel obchodu
člen představenstva společnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Petr Šimčák (*1973) patří k předním odborníkům v oblasti investování a financí v České republice. Široké veřejnosti je znám jako publicista v oboru investic.

Absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor Finanční podnikání (1996) a psychologie (2015). V průběhu let 1997 – 2014 dále absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů, včetně školení Euromoney training v Paříži, či kurzů České finanční akademie, a to v oboru Portfolio managementu, Risk managementu, Alokace aktiv, Behaviorálních financí, Analýzy dluhopisů, akcií a derivátů. V roce 2006 získal certifikát CFA (Charted Financial Analyst).

V brněnské společnosti MONECO, s.r.o. působil jako zástupce šéfredaktora předního časopisu pro investory FOND SHOP a jako investiční konzultant. V tomto období zaujal odbornou veřejnost jak analýzami investičních produktů a investičních strategií, tak schopností účinně popularizovat odborné problémy, aniž by byla jakkoli snížena vysoká profesní úroveň řešení problémů. Za působení v Monecu se prosadil do úzkého okruhu odborníků, jejichž názory často citovala centrální média.

V roce 2004 přijal pozici ve vedení společnosti Pioneer Asset Management, a.s. V současné době zastává pozici ředitele obchodu. Je rovněž členem představenstva společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Od roku 2014 je členem správní rady Nadace Charty 77.

Je ženatý, má dvě děti a ve volném čase rád sportuje, pije zelený čaj a sleduje Khan Academy. K dalším jeho koníčkům patří četba a muzikály.

Petr Zajíc

Senior Portfolio Manager, Pioneer Investments Austria GmbH

Petr Zajíc (*1971) po absolvování makléřských zkoušek v ČR a odborných školení v Kanadě, vstoupil do oblasti financí.

Zastával celou řadu pozic v předních společnostech - v Československé obchodní bance, a.s., v Expandia Finance, v Patria Finance a ve Conseq Finance. Postupně se specializoval na portfolio management. Je odborníkem na celý rozsah instrumentů kapitálového trhu.

V květnu roku 2002 přijal pozici v Pioneer Investments ČR jako portfolio manažer Pioneer – dynamický fond.

V roce 2005 byl jmenován ředitelem úseku investic Pioneer Investments ČR. Zodpovídal za řízení úseku investic a podílových fondů obhospodařovaných Pioneer investiční společností, a.s.

V lednu roku 2009 se stal členem týmu portfolio manažerů ve Vídni, kde je zodpovědný za řízení balancovaných a akciových strategií v rámci České rodiny fondů Pioneer a za rakouské fondy se zaměřením na Východní Evropu.

Petr Zajíc hovoří anglicky, německy a rusky. Mezi jeho zájmy patří golf, lyžování a hokej.

Ing. Dana Kryńska

ředitelka Marketingu a PR

Dana Kryńska (*1976) pracuje jako ředitelka Marketingu a PR a do Pioneer Investments ČR přešla v roce 2007 z PR agentury Stance Communications, kde pracovala jako Account Director pro finanční klienty.

V letech 2004 – 2006 působila v PR agentuře Crest Communications jako Account Manager, také se zaměřením na finanční klientelu. Během mateřské dovolené (2001 – 2004) se věnovala externě marketingu a PR. V letech 1999 a 2000 měla na starosti PR v divizi Finanční trhy Komerční banky. Bohaté zkušenosti z oboru čerpala i v Evropské bance pro obnovu a rozvoj - EBRD (1996 – 1999).

Dana Kryńska vystudovala Ekonomickou akademii se zaměřením na zahraniční obchod. Je absolventkou London School of Public Relations. V současné době studuje na Vysoké škole finanční a správní, obor Marketingová komunikace.

Je vdaná a má 2 dcery. Hovoří anglicky a německy. Marketing, PR a další sebevzdělávání se v této oblasti patří zároveň mezi její největší záliby. K dalším koníčkům patří především sport (golf, lyžování, fitness, cyklistika) a četba psychoanalytické literatury.

Ing. Milan Šauer

ředitel distribuce ČR

Milan Šauer (*1975) působí ve skupině Pioneer Investments od června 2007 jako manažer obchodu a distribuce se zaměřením na bankovní sítě, především UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. Od 1.8.2014 se jeho kompetence rozšířily o řízení prodeje prostřednictvím externích sítí finančních zprostředkovatelů.

V letech 2005 – 2007 byl zaměstnán v ING Životní pojišťovně, kde zastával pozici Sales Managera.

Milan Šauer vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Hovoří česky a anglicky. Mezi jeho zájmy patří zejména sport, četba a cestování.

Ing. Roman Dvořák

analytik trhu a produktů

Roman Dvořák (*1976) přešel do Pioneer Investments v ČR v roce 2004 ze společnosti Moneco, kde působil jako investiční poradce a redaktor časopisu Fond Shop. V letech 2004 – 2005 působil na seniorské pozici obchodního specialisty. V současné době pracuje jako produktový analytik a analytik trhu.

Roman Dvořák vystudoval Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně. Je absolventem speciálních kurzů z oblasti investičních produktů - „Investment Management“ a „Hedge Funds for the Advanced Financial Professional“.

Jeho články a komentáře jsou pravidelně publikovány v renomovaných médiích, jako je např. Právo, Ekonom, E15 Euro, Investujeme.cz, Finmag, Hospodářské noviny. Rovněž spolupracuje s ekonomickou redakcí České televize (Investorský magazín, Ekonomika ČT24, Události).

Hovoří anglicky a italsky. Mezi jeho největší záliby patří poslech filmové hudby, finanční historie a psaní odborných článků na ekonomická témata.