Skupina Pioneer Investments rozšiřuje nabídku v ČR

27.7.2005


S platností od 27. července 2005 schválila Komise pro cenné papíry ČR veřejnou nabídku dalších 17 podfondů Pioneer Funds. Český klient si tak bude moci vybrat z celkového počtu 79 zahraničních podílových fondů Pioneer Investments.

Nově registrované  podfondy Pioneer Funds :

 • EASTERN EUROPEAN EQUITY (EUR)
 • EASTERN EUROPEAN EQUITY (USD)
 • EMERGING MARKET EQUITY (EUR)
 • EMERGING MARKET EQUITY (USD)
 • Euro Strategic Bond (EUR)
 • European Quant Equity (EUR)
 • Global High Yield (EUR)
 • Global High Yield (ESD)
 • GREATER CHINA EQUITY (USD)
 • GREATER CHINA EQUITY (EUR)
 • PACIFIC (EX.JAPAN) EQUITY (EUR)
 • PACIFIC (EX.JAPAN) EQUITY (USD)
 • PIONEER EURO INFLATION LINKED (EUR)
 • PIONEER EUROPEAN EQUITY YIELD (EUR)
 • PIONEER TOP US PLAYERS (EUR)
 • PIONEER TOP US PLAYERS (USD)
 • PIONEER TOTAL RETURN DYNAMIC (EUR)

  Rozšířená nabídka podfondů zahrnuje akciové fondy, které investují na trzích východní Evropy a na rozvíjejících se (emerging) trzích a jsou zaměřeny na vyšší výnosový potenciál. Akciový GREATER CHINA EQUITY např. přináší investorům výnosovou specifiku jihovýchodní Asie.

  I dluhopisové Global High Yield a Euro Strategic Bond jsou cílovány na vyšší výnosový potenciál, ve srovnání s klasickými dluhopisovými fondy.

  Akciový TOP US PLAYERS se soustřeďuje na strategie využívající akcií vybraných významných amerických firem.

  „Podfondy, jež byly Komisí pro cenné papíry ČR nově schváleny k veřejné nabídce, přinášejí investiční příležitost dvojího typu. Zkušenějším českým klientům dávají možnost doplňovat jádrové investiční pozice v portfoliu o specifické investiční strategie, které přinášejí potenciál vyššího výnosu. Klientům, kteří se neorientují ve složitých strategiích a jsou konzervativní, přináší nová nabídka možnost investovat do produktů zaměřených na absolutní výkonnost bez ohledu na vývoj na trzích jako je např. TOTAL RETURN DEFENSIVE, TOTAL RETURN DYNAMIC a EURO STRATEGIC BOND. Samozřejmě každý fond je specifický a přináší i specifické riziko ,“ říká Petr Šimčák, vedoucí oddělení asset managementu a vývoje produktů Pioneer Asset Management, a.s.