Teroristický útok v Londýně a reakce trhů

11.7.2005


Vzhledem k tragickým událostem v Londýně, Vám přinášíme stručný komentář k situaci na kapitálových trzích. Stejně jako všechny teroristické útoky vedl i útok na Londýn bezprostředně k poklesu všech světových akciových burz. Vývoj na trzích od minulého čtvrtka, jako by znamenal, že trhy na tragédii v Londýně rychle zapomněly.
Ačkoli jsou tyto události lidsky (společensky) velmi závažné a odsouzeníhodné, nemají z dlouhodobějšího hlediska žádný vliv na kapitálové trhy. Zvláště pokud jsou tyto teroristické útoky příliš časté, trhy s nimi počítají, nezpůsobují cenám takový šok. Akciové trhy si na teroristické útoky zvykají, proto důležitější jsou ekonomické faktory, případně nová neočekávaná rizika.

Krátkodobý a dlouhodobý vliv události minulého čtvrtka v Londýně na světové akciové a dluhopisové trhy

Dramatický šok, jakým byl teroristický čin v Londýně, vždy způsobí na akciovém trhu okamžitou negativní reakci a spolu s předchozími otřesy sledujeme pokles cen akcií v celé Evropě. Ale ačkoli jsou události v Londýně pro všechny postižené hrozné, z dlouhodobého hlediska jsou pro trh mnohem méně významné. Nemyslíme si totiž, že podstatně ovlivňují náš pohled na většinu společností, jejich ocenění, příležitosti dlouhodobých investic nebo pozice, které již držíme. Dále sledujeme naši pozici, a pokud budeme považovat za nutné provést určité kroky, provedeme je ve správnou dobu.

Naše kroky v rámci portfolií fondů skupiny Pioneer Investments

Nenecháme se vyprovokovat k panickému prodeji. Zkušenosti ukazují, že je to nejhorší reakce, jakou bychom mohli provést. Ve všech portfoliích máme velmi silnou kontrolu a řízení rizik a v současné době nepodstupujeme v rámci portfolií vysokou úroveň rizika. Momentálně neotvíráme žádné další spekulativní pozice a obecná pozice našich portfolií může v době takovýchto krátkodobých otřesů na trzích pomoci. V akciových portfoliích se zpravidla zaměřujeme na vysokou kvalitu, na společnosti s vyšším výnosem dividend se stabilními obchodními strategiemi, které jsou dnešními událostmi většinou neovlivněny. V našich dluhopisových portfoliích s vyšším výnosem nás zaměření se na kvalitní dluhopisy opět ujišťuje v tom, že jsou dobře umístěny, aby byly schopny vyrovnat se s následky událostí v Londýně.

Dopad na portfolio (vaše portfolio)

Krátkodobý pokles na světových akciových trzích se bude odrážet v jednotkových cenách, ale měli bychom to vidět v kontextu okamžité reakce na tyto zprávy a ve spojitosti s předchozími otřesy. Zůstáváme optimisty, takže naše střednědobé investiční výhledy jsou stále platné a dále jsme spokojeni s pozicemi, které ve fondech držíme. Zejména u akcií si myslíme, že ocenění zůstává atraktivní a že události v Londýně naši pozici nemění. Pečlivě sledujeme vývoj, a pokud dojdeme k názoru, že je nutné podstoupit v rámci portfolií určité kroky, samozřejmě je provedeme.

Události v Londýně samy o sobě nejsou důvodem pro odstoupení. Okamžitá reakce se již promítla do ceny, takže se jí nelze vyhnout a náš dlouhodobý optimismus není událostmi v Londýně ovlivněn. Vývoj na trzích nadále sledujeme a pokud to bude nutné, provedeme v rámci portfolia kroky, které budou dostatečné, jestliže dojde k dalšímu neočekávanému vývoji.

Také není opodstatněn přesun v umístění aktiv, který by měl být určován stabilnějšími faktory ve vašich celkových investičních cílech. Přestože chápeme obavy vyvolané událostmi v Londýně, dále se zaměřujeme na dlouhodobější investice do akcií, u kterých věříme, že zůstanou silné. Ocenění jsou obecně atraktivní a události v Londýně zásadně neovlivňují schopnost společností růst a vytvářet zisky, což se časem projeví i v cenách akcií.

Zpracováno a upraveno dle Pioneer Investments, Dublin.