Nový název společnosti ŽB-Asset Management, a.s.

1.7.2005


Dne 1. července 2005 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o změně názvu společnosti ŽB – Asset Management, a.s. Od tohoto dne zní nové jméno společnosti Pioneer Asset Management, a. s.


Pioneer Asset Management, a. s. je součástí globální finanční skupiny Pioneer Investments.


Na českém trhu působí v současnosti 3 společnosti skupiny.


Pioneer Asset Management, a. s. je obchodníkem s cennými papíry zaměřeným na aktivní obhospodařování portfolií privátních a institucionálních klientů. Společnost je agentem nabídky fondů registrovaných v Lucembursku – Pioneer Funds.

Pioneer investiční společnost, a.s. je investiční společností, která obhospodařuje tzv. Českou rodinu fondů Pioneer Dále je obhospodařovatelem fondů určených pro institucionální klienty, zejména nadace (BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ)
Od 15.6.2005 vystupuje také tato společnost pod novým názvem, který zde již aktuálně uvádíme.

Generálním ředitelem a předsedou představenstva obou společností je Mgr. Roman Pospíšil, MBA


Pioneer česká finanční společnost, s.r.o.Společnost je zaměřena na marketingovou podporu distribuce zahraničních fondů skupiny Pioneer Investments zejména na tzv. nových trzích (v současnosti v Bulharsku, Chorvatsku, Turecku). Generálním ředitelem společnosti je Martin Dybal.


Pioneer Global Asset Management, S.p.A., která sídlí v Miláně, je 100 procentním vlastníkem a zároveň jediným akcionářem všech výše uvedených společností. Pioneer Global Asset Management, S.p.A., je vlastněn zcela bankou UniCredito Italiano a společně se skupinou svých dceřinných společností působí pod obchodním označením Pioneer Investments. Skupina Pioneer Investments je organizačně členěna do divizí – jedna z divizí působí v USA, druhá v západní Evropě a třetí na tzv. New Markets – na trzích Polska, Česka, Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Turecka, Izraele, Číny a dalších. Další významnou součástí skupiny je i divize alternativních investic.