Změna názvů investiční společnosti

15.6.2005


Dne 15. června 2005 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o změně názvu společnosti Pioneer česká investiční společnost,a.s. Od tohoto dne zní nové jméno společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pioneer investiční společnost, a.s. je součástí globální finanční skupiny Pioneer Investments.

Na českém trhu působí v současnosti 3 společnosti skupiny.

Pioneer investiční společnost, a.s. je investiční společností, která obhospodařuje tzv. Českou rodinu fondů Pioneer:

Pioneer – Sporokonto
Pioneer – obligační fond
Pioneer – růstový fond
Pioneer – dynamický fond
Pioneer – akciový fond

Dále je obhospodařovatelem fondů určených pro institucionální klienty, zejména nadace:

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ

ŽB - Asset Management, a. s. je obchodníkem s cennými papíry zaměřeným na aktivní obhospodařování portfolií privátních a institucionálních klientů. Společnost je agentem nabídky fondů registrovaných v Lucembursku – Pioneer Funds.

Generálním ředitelem a předsedou představenstva obou společností je Mgr. Roman Pospíšil, MBA.Pioneer


Pioneer česká finanční společnost, s.r.o.
Společnost je zaměřena na marketingovou podporu distribuce zahraničních fondů skupiny Pioneer Investments zejména na tzv. nových trzích (v současnosti v Bulharsku, Chorvatsku, Turecku). Generálním ředitelem společnosti je Martin Dybal.


Global Asset Management, S.p.A., která sídlí v Miláně, je 100 procentním vlastníkem a zároveň jediným akcionářem všech výše uvedených společností. Pioneer Global Asset Management, S.p.A., je vlastněn zcela bankou UniCredito Italiáni a společně se skupinou svých dceřinných společností působí pod obchodním označením Pioneer Investments. Skupina Pioneer Investments je organizačně členěna do divizí – jedna z divizí působí v USA, druhá v západní Evropě a třetí na tzv. New Markets – na trzích Polska, Česka, Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Turecka, Izraele, Číny a dalších. Další významnou součástí skupiny je i divize alternativních investic.