Změna názvů fondů Živnobanka

5.1.2005


Dne 5. ledna 2005 nabyla právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen „Komise“), kterými Komise schvaluje změny statutů otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností Pioneer česká investiční společnost, a.s.

Nové znění statutů především mění původní názvy obhospodařovaných fondů:

Živnobanka – Sporokonto
investiční společnosti ŽB – Trust, a.s., otevřený podílový fond

Živnobanka – obligační fond
investiční společnosti ŽB – Trust, a.s., otevřený podílový fond

Živnobanka – růstový fond
investiční společnosti ŽB – Trust, a.s., otevřený podílový fond

Živnobanka – dynamický fond
investiční společnosti ŽB – Trust, a.s., otevřený podílový fond

Živnobanka – akciový fond
investiční společnosti ŽB – Trust, a.s., otevřený podílový fond

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ
investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond

ŽIVNOBANKA - NADAČNÍ
investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond

na jejich nové názvy:

Pioneer – Sporokonto
Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Pioneer – obligační fond
Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Pioneer – růstový fond
Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Pioneer – dynamický fond
Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Pioneer – akciový fond
Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ
Pioneer česká investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond

RŮSTOVÝ FOND NADACÍ
Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond


Výše uvedená změna názvů reflektuje skutečnost sloučení společnosti ŽB – Trust, investiční společnost, a.s. se společností Pioneer česká investiční společnost, a.s., která se stala obhospodařovatelem těchto otevřených podílových fondů.

Úplná znění nových statutů lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer česká investiční společnost, a.s., Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, Česká republika, na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra 800 313 663, 800 118 844 nebo na těchto stránkách, přímo u každého z fondů