OZNÁMENÍ O POZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

30.12.2004


Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že dne 30. prosince 2004 ve 14.15 hod. bylo v souladu s ustanovením §12 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování rozhodnuto o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů obhospodařovaných Pioneer českou investiční společností, a. s.:


Živnobanka – Sporokonto
investiční společnosti ŽB - Trust, a. s., otevřený podílový fond

Živnobanka – obligační fond
investiční společnosti ŽB - Trust, a. s., otevřený podílový fond

Živnobanka – růstový fond
investiční společnosti ŽB - Trust, a. s., otevřený podílový fond

Živnobanka – dynamický fond
investiční společnosti ŽB - Trust, a. s., otevřený podílový fond

Živnobanka – akciový fond
investiční společnosti ŽB - Trust, a. s., otevřený podílový fond

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ
investiční společnosti ŽB – Trust, a. s., otevřený podílový fond

ŽIVNOBANKA – NADAČNÍ
investiční společnosti ŽB – Trust, a. s., otevřený podílový fond


Důvodem pozastavení je zejména zaměření zaměstnanců investiční společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku, minimální zájem investorů o služby na přelomu roku a implementace změn v postupech účtování souvisejících s vykazováním změn v ocenění cenných papírů v majetku fondů reálnou hodnotou do výkazu zisků a ztrát.

Zákaz vydávání a odkupování podílových listů se vztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení podílníci požádají během doby pozastavení, i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení podílníci požádali před pozastavením a u nichž nedošlo k vypořádání obchodu.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů bude čtvrtek 6. 1. 2005. Investiční společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.


Naše Klientské centrum je klientům nadále k dispozici od 8.30 hod. do 17.00 hod., s výjimkou dne 31. prosince 2004, kdy je provoz omezen od 8.30 hod. do 13.00 hod.

Přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok.


Pioneer česká investiční společnost, a. s.