OZNÁMENÍ O POZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

22.12.2004


Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že dne 30. prosince 2004 bude v souladu s ustanovením §12 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů fondů obhospodařovaných Pioneer českou investiční společností, a. s.:


Živnobanka – Sporokonto
investiční společnosti ŽB - Trust, a. s., otevřený podílový fond

Živnobanka – obligační fond
investiční společnosti ŽB - Trust, a. s., otevřený podílový fond

Živnobanka – růstový fond
investiční společnosti ŽB - Trust, a. s., otevřený podílový fond

Živnobanka – dynamický fond
investiční společnosti ŽB - Trust, a. s., otevřený podílový fond

Živnobanka – akciový fond
investiční společnosti ŽB - Trust, a. s., otevřený podílový fond

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ
investiční společnosti ŽB – Trust, a. s., otevřený podílový fond

ŽIVNOBANKA – NADAČNÍ
investiční společnosti ŽB – Trust, a. s., otevřený podílový fond


Zákaz vydávání a odkupování podílových listů se vztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení podílníci požádají během doby pozastavení, i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení podílníci požádali před pozastavením a u nichž nedošlo k vypořádání obchodu.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů bude čtvrtek 6.1.2005. Investiční společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

Naše Klientské centrum je klientům po vánočních svátcích během pracovních dnů k dispozici od 8.30 hod. do 17.00 hod., s výjimkou dne 31. prosince 2004, kdy je provoz omezen od 8.30 hod. do 13.00 hod.


Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný a úspěšný nový rok.


Pioneer česká investiční společnost, a. s.