Sloučení společností ŽB – Trust, investiční společnost, a.s. a Pioneer česká investiční společnost, a.s.

27.10.2004

Na základě usnesení Městského soudu v Praze zaniká ke dni 27.10.2004 ŽB – Trust, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: 186 00, IČ 63080273. Společnost zaniká v důsledku fúze formou sloučení se společností Pioneer česká investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: 186 00, IČ 63078295, která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení jmění společnosti ŽB – Trust, investiční společnost, a.s. Obhospodařování podílových fondů, dosud obhospodařovaných společností ŽB – Trust, investiční společnost, a.s., přechází v důsledku fúze sloučením obou společností na nástupnickou společnost Pioneer česká investiční společnost, a.s.

Sloučení společností Pioneer česká investiční společnost, a.s., a ŽB – Trust, investiční společnost a.s., které od začátku roku 2004 patří společně do jedné z největších bankovních skupin UniCredito Italiano, bylo plánováno na rok 2004. Podrobně jsme o jednotlivých krocích a důvodech fúze informovali v předchozích zprávách, které jsou k dispozici v této sekci „Novinky o integraci aktivit Pioneer Investments v ČR“.

Sloučení obou investičních společností neznamená pro stávající klienty nadměrnou administrativu. Nemění se ani dosavadní postupy investování do podílových listů. Zachována zůstává i současná nabídka našich podílových fondů. Kromě tzv. české rodiny našich fondů lze rovněž využít nabídky mezinárodní rodiny fondů skupiny Pioneer Investments s více než 38 produkty, které umožňují investice v EUR a v USD. Obě rodiny fondů nabízejí investorům většinu investičních strategií, většinu typů fondů a jejich prostřednictvím i přístup na většinu světových trhů. V září se 10 podfondů Pioneer Funds umístilo v 1. a 2. kvartilech v příslušných globálních skupinách typově stejných produktů.