Cena Jaroslava Seiferta pro rok 2004

06.10.2004

Letos byla prestižní literární cena Jaroslava Seiferta udělena spisovatelům Josefu Škvoreckému a Viktoru Fischlovi. První jméno je Vám zajisté známo - ať již proto, že napsal jednu z nejgeniálnější humoristických kapitol, která v české literatuře kdy vznikla (Plnění Fučíkova odznaku u tankového praporu) nebo proto, že byl celý život podivuhodným způsobem ve středu dění - byl obětí velkých kampaní, ale stejně tak byl i jejich hybnou silou. Jméno Viktora Fischla, druhého laureáta, je méně známé, ale je slavné slávou, která je známa spíše v kruzích literárních elit. Jeho život je příkladem podivuhodných zvratů, dobrodužství a dramat. Jeho knížky jsou o lidskosti.

Cena Jaroslava Seiferta je organizována a vyhlašována pod záštitou Charty 77, přičemž na finančních odměnách laureátům se podílejí sponzoři. Dlouhodobým partnerem po revoluci do roku 2002 byla Živnostenská banka, jejíž vlastníkem je UniCredito Italiano. Jsme rádi, že podpora této prestižní ceny může zůstat v naší finanční skupině nadále a od letošního roku je sponzorem skupina Pioneer Investments v České republice.