Swing pricing: Informace pro podílníky Pioneer Funds

Vážení podílníci,

dovolujeme si Vás informovat, že skupina Pioneer Investments od září zavede tzv. swing pricing u lucemburských podfondů Pioneer Funds. Swing pricing je oceňovací metoda pro výpočet hodnoty vlastního kapitálu (HVK), která upravuje denní HVK podfondu tak, aby byly zohledněny transakční náklady vznikající v důsledku aktivity podílníků (úpisy a zpětné odkupy) v průběhu daného dne - v případě, že aktivita podílníků překročí předem stanovenou hranici pro podfond. Cílem je ochránit neobchodující podílníky Pioneer Funds před transakčními náklady vznikajícími v důsledku úpisů a zpětných odkupů. Informaci pro podílníky Pioneer Funds naleznete zde.


Pioneer Investments