Oznámení o změně statutů

Společnost Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049, člen bankovní skupiny UniCredit (dále jen „Společnost“) zveřejnila nové statuty fondů. Tyto statuty byly schváleny Českou národní bankou dne 29.6.2012 a nabyly účinnosti dne 29.6.2012. Jedná se o statuty těchto podílových fondů:

- Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond
- Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond
- Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond
- Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený
- podílový fond
- BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond
- RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond

Jedná se převážně o změny, které byly provedeny v souvislosti s implementací nové evropské legislativy, tzv. UCITS 4, do právního řádu České republiky. Zejména došlo ke změnám v definicích investičního cíle fondu, způsobu investování fondu, způsobu prezentace rizikového profilu fondu, nově se zveřejňuje sdělení klíčových informací nahrazující zjednodušený statut a upraven byl rovněž způsob zasílání výpisů z evidence investičních nástrojů.

Zároveň s výše zmiňovanými změnami ve statutech došlo ke změně regionálního zaměření akciové části portfolia fondu Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond. Fond nově investuje zejména do akcií společností obchodovaných na trzích střední a východní Evropy. Více informací zde.

Pioneer Investmnets, Praha