Pioneer – zajištěný fond 2 uzamkl zhodnocení 5,2 procenta

Podílový fond Pioneer – zajištěný fond 2 uzamkl dne 19. června, po necelých dvou letech od začátku zajišťovací periody, své zhodnocení ve výši 5,2 procenta. Pětiprocentní výnosovou hranici se fondu podařilo překonat především zásluhou pozitivního vývoje na českém dluhopisovém trhu a díky aktivní správě portfolio manažera, kterému se podařilo výnos uchránit od většiny propadů na akciových trzích. Velmi dobrých výsledků dlouhodobě dosahují rovněž další dva dluhopisové fondy Pioneer – obligační fond a Pioneer – obligační plus.


Pětiletá zajišťovací perioda Pioneer – zajištěného fondu 2 začala dne 26. 7. 2010. K uzamčení výnosu tak došlo po necelých dvou letech a to na úrovni 5,2 procenta. V souladu s metodou zajištění fondu k tomu dochází pokaždé, když zhodnocení od začátku zajišťovací periody překročí 5 procent. „V praxi to znamená, že počínaje dnem, kdy dojde k uzamčení, začíná běžet nová pětiletá zajišťovací perioda, na jejímž konci nemůže kurz podílového listu poklesnout pod zajištěnou úroveň, tedy nemůže být nižší než kurz ke dni začátku zajišťovací periody“, vysvětlil Roman Dvořák, analytik trhu a produktů z Pioneer Investments.

Všichni klienti, kteří nakoupili podílové listy fondu v období od jeho založení do 19. června tohoto roku měli možnost svoji investici výrazně zhodnotit. Své podílové listy totiž nakupovali za nižší cenu, než je uzamčené maximum ve výši 1,0603 Kč. Na nové klienty, kteří se rozhodnou investovat prostřednictvím fondu, se od 19. června 2012 vztahuje další pětiletá zajišťovací perioda, během níž se kurz podílového listu opět může odchylovat oběma směry.

Podle Romana Dvořáka se fondu podařilo překonat pětiprocentní růst především zásluhou pozitivního vývoje na českém dluhopisovém trhu. „Kromě toho silná poptávka po českých státních dluhopisech v několika aukcích opakovaně potvrdila status České republiky jako nejdůvěryhodnější země v regionu,“ poukázal analytik.

Pioneer – zajištěný fond 2 není jediným podílovým fondem v nabídce České rodiny fondů Pioneer, kterému svědčí růst hodnoty českých dluhopisů. Velmi dobré výkonnosti dosahuje ve všech sledovaných periodách, tedy jednoho, dvou, tří i pěti let, rovněž Pioneer – obligační fond. Také další z dluhopisových fondů Pioneer – obligační plus dosahuje od svého založení v červnu 2010 vysokého zhodnocení.

Pioneer Investments, Praha