Banky hromadí depozita. Budou je ale potřebovat?

článek Romana Dvořáka pro Hospodářské noviny

Agentura Fitch vyjádřila obavy, že změna financování může bankám ve východní Evropě způsobit problémy. Ve všech východoevropských zemích klesají bankám finanční zdroje, které čerpají od mateřských bank. Tento výpadek zdrojů se snaží nahrazovat růstem depozit. Mateřské banky samozřejmě nehodlají východní Evropu opustit, jelikož zde dosahují vyššího růstového potenciálu i ziskovosti. Prostě jen berou tam, kde je to politicky schůdnější, aby nemusely omezovat své domácí úvěry. Tento tlak ze strany mateřských bank spustil agresivní marketingovou válku na trhu depozit. Dobré je, že objem vkladů zatím roste rychleji, než klesají zdroje od matek. Zrovna v případě České republiky to ve čtvrtém kvartálu sice neplatí, ale české banky jsou naštěstí méně citlivé na výpadek ve financování díky nízkému poměru úvěrů ke vkladům. Problém je, aby banky měly dost dlouhodobých zdrojů na financování dlouhodobých úvěrů, např. hypoték. Klientské vklady jsou totiž spíše krátkodobé zdroje, zatímco půjčky od mateřských bank sloužily ke středně až dlouhobému financování. Nakonec, banky by nemusely tak usilovně hromadit další zdroje, pokud zpomalení růstu ekonomiky bude doprovázeno poklesem poptávky po úvěrech. Prognózovaný růst HDP v příštím roce mát být zase nižší. Pak by nemuselo být potřeba předhánět se vyššími úroky a bojovat za každou cenu o každý vklad na úkor rentability.

Roman Dvořák, Pioneer Investments