Sandro Pierri jmenován novým ředitelem globální divize správy aktiv

UniCredit navrhne Pierriho do funkce nového generálního ředitele skupiny Pioneer Investments

UniCredit 10. května 2012 oznámila jmenování pana Sandra Pierriho do funkce nového ředitele globální divize správy aktiv. Oficiální návrh na jmenování pana Pierriho do funkce nového generálního ředitele Pioneer Investments bude potvrzen na jednání představenstva Pioneer Investments v červenci.

Sandro Pierri nahradí ve funkci Rogera Yatese, který post generálního ředitele opouští z osobních důvodů a vrací se k rodině do Londýna. Roger Yates zůstane v představenstvu Pioneer Investments jako tzv. non-executive director a bude se tak nadále aktivně podílet na směrování společnosti. Tato změna bude účinná k 24. červenci 2012, čímž bude zajištěn dostatečný čas pro plynulé předání funkce. Sandro Pierri bude zodpovědný přímo Federicu Ghizzonimu, generálnímu řediteli skupiny UniCredit.

Federico Ghizzoni, CEO UniCredit, prohlásil: „Pioneer Investments je důležitou součástí Skupiny a pevně věřím, že Sandro Pierri je tím správným člověkem, který bude pokračovat v úspěšném naplňování nového byznys plánu, který se právě posouvá do fáze implementace. Jsem přesvědčen, že současný plán, do nějž jsme všichni zapojeni, přinese další hodnoty pro celou Skupinu a pro akcionáře. Roger Yates úspěšně vedl Pioneer Investments v době Strategického posudku a přispěl k definování nového strategického směřování společnosti. Chtěl bych mu poděkovat za to, že dovedl Pioneer Investments tam, kde je dnes.“

V návaznosti na své rozhodnutí odstoupit z funkce generálního ředitele Roger Yates uvedl: „Posledního dva a půl roku v čele Pioneer Investments bylo velmi vzrušujících a jsem velmi hrdý na výsledky, kterých jsme dosáhli. Kvalita investičních produktů je nyní excelentní a další směřování Pioneer Investments pod Sandrovým vedením povede k růstu a úspěchu. Sandro byl pro mě cenným rádcem při rozvoji strategického plánu a mnoho iniciativ spadalo přímo pod jeho zodpovědnost.“

Sandro Pierri vstoupil do služeb Pioneer Investments v roce 2003 a působil na mnoha seniorních pozicích společnosti, naposledy jako ředitel divize pro západní Evropu a mezinárodní zastoupení (Western Europe & International) včetně Asie a Latinské Ameriky, a jako generální ředitel Pioneer Investments v Itálii. Sandro Pierri má více než dvacetileté zkušenosti v oboru správy aktiv, včetně portfolio managementu a vedení firmy.

Před nástupem k Pioneer Investments pracoval Sandro Pierri devět let pro skupinu ING Investment Management, kde byl členem několika rad. Sandro Pierri pracoval zhruba deset let na pozicích portfolio manažera pro ING i další společnosti.


Pioneer Investments