Investicí roku 2011 se stal Pioneer Funds – Global Aggregate Bond

Investiční skupina Pioneer Investments v ČR obsadila nejvyšší post v prestižní anketě „Investíce roku 2011“ společnosti Fincentrum, a to za lucemburský dluhopisový podfond Pioneer Funds – Global Aggregate Bond denominovaný v eurech. Podfond byl oceněn jako nejlepší v kategorii „Progresivní dluhopisový fond“ a zároveň se stal i celkovým vítězem ankety. Ve srovnání s konkurenčními produkty podle analýzy dosáhl lepšího nadvýnosu a vyššího Sharpe ratia, tedy poměru výnosu k riziku. Stejné ocenění získal podfond v této anketě i na Slovensku.

„Fondu k dobrým výsledkům pomohl fakt, že investuje do dluhopisů - vzhledem k tomu, že loňský rok byl pro dluhopisy příznivější než pro akcie, a také globální diverzifikace. Portfolio manažer se zároveň vyhnul nákupu dluhopisů z problémových zemí v Evropě, to například znamená žádné Řecko.“ řekl k ocenění Petr Šimčák, ředitel obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments ČR.

Investiční cíle podfondu Pioneer Funds – Global Aggregate Bond
Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně denominovaných v jakékoliv měně jakéhokoliv členského státu OECD nebo v jiných volně směnitelných měnách. Věnuje se aktivní a flexibilní alokaci do různých segmentů trhů s pevným příjmem a investuje do široké škály emitentů dluhových trhů, včetně mimo jiné vládních emitentů, nadnárodních institucí, místních správních orgánů, mezinárodních veřejných organizací a firemních emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost na celém světě.

Bližší informace k výsledkům ankety společnosti Fincentrum „Investice roku 2011“ a hodnotícím kritériím naleznete na následujícím odkazu:
http://www.investujeme.cz/fincentrum-a-pwc-cr-predstavily-analyzu-investice-roku-2011-nejlepsim-fondem-se-stal-pioneer-funds-global-aggregate-bond/

Pioneer Investments, Praha