Oznámení o vzniku práva na odkoupení podílových listů v souvislosti se sloučením zrušovaného podílového fondu Pioneer – zajištěný fond (dále jen „Oznámení“)

Uveřejněním tohoto Oznámení podílníkům fondu Pioneer – zajištěný fond zároveň vzniká právo na bezplatný odkup podílových listů fondu Pioneer – zajištěný fond.
Poslední pokyny k nákupu a odkupu podílových listů fondu Pioneer – zajištěný fond bude Společnost přijímat ke dni 27.3.2012.

Rozhodným dnem sloučení fondu Pioneer – zajištěný fond s fondem Pioneer – zajištěný fond 2 byl stanoven den 30.3.2012. Kompletní Oznámení naleznete zde.


Platný statut přejímajícího fondu Pioneer – zajištěný fond 2 naleznete zde

Pioneer Investments, Praha