Pravomocné rozhodnutí ČNB ze dne 2.2.2012 o sloučení fondu Pioneer – zajištěný fond a fondu Pioneer – zajištěný fond 2

Podle § 100m odst. 1 zákona o kolektivním investování Česká národní banka uděluje společnosti Pioneer investiční společnost, a. s., povolení ke sloučení podílového fondu Pioneer – zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond s přejímajícím podílovým fondem Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond, přičemž statut přejímajícího podílového fondu se nemění.

Podle § 100r odst. 1 zákona o kolektivním investování se podílníci podílového fondu Pioneer – zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond, který se sloučením zrušuje, stávají podílníky přejímajícího podílového fondu Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond, a to ke dni 30. března 2012, který byl stanoven jako rozhodný den sloučení.

Pravomocné rozhodnutí naleznete zde.

Pioneer Invetsments