Jubilejní 5. kolokvium Pioneer Investments opět přivítalo laureáty Nobelovy ceny

Italské Iseo ve dnech 14. – 15. září přivítalo účastníky již pátého ročníku Evropského kolokvia skupiny Pioneer Investments. Ústředním tématem letošního setkání byl současný rozpor mezi makro a mikroekonomickými ukazateli ve světle uplynulých i současných světových krizí. Pozvání k diskuzi o aktuální problematice a příležitostech globální ekonomické scény opět přijali přední odborníci, mezi nimiž nechyběli laureáti Nobelovy ceny za ekonomii a další významní světoví ekonomové.


Delegáti se ve svých příspěvcích zamýšleli nad klíčovými výzvami, kterým v současnosti čelí společnosti zabývající se správou aktiv. V makroekonomické oblasti se zaměřili zejména na příležitosti pro další rozvoj tzv. rozvíjejících se ekonomik a na procesy nastavené v těch vyspělejších. Ve sféře mikroekonomické se pak blíže věnovali vlivu ukazatelů trhu práce na míru úspor a chování investorů a také možnostem, jak by vývoj produktů, regulace a tvůrci národních politik mohli pomoci obnovit udržitelný ekonomický rámec zejména pro mladší generace.
„Cílem kolokvií je vytvořit trvalé diskusní fórum, které bude přispívat k řešení stěžejních ekonomických výzev a příležitostí nadcházejících období. Jsem proto potěšen, že letošní setkání umožnilo diskuzi i nad tak palčivým problémem, jakým je probíhající dluhová krize v Evropě,“ říká Roman Pospíšil, generální ředitel společností skupiny Pioneer Investments v ČR a SR a dodává: “všichni si uvědomujeme, že tato krize se pomalu stává světovým problémem a může mít výrazný dopad nejen na investiční odvětví, ale i na chod národních ekonomik, včetně té naší.“
V rámci panelových diskuzí a odborných seminářů pak hosté společně s vrcholnými představiteli skupiny Pioneer Investments diskutovali nad možnými východisky a konkrétnějšími řešeními pro dané oblasti.
Mezi účastníky, kteří přednesli své příspěvky v rámci letošního kolokvia, patřili:


Partnerem skupiny Pioneer Investments při organizaci tohoto ekonomického fóra je ISEO, neziskové sdružení založené profesorem Franco Modiglianim v roce 1998, jemuž dnes předsedá profesor Robert Solow, laureát Nobelovy ceny za ekonomii. Ten v současnosti vyučuje na Massachusetts Institute of Technology v Bostonu.

Pioneer Investments