Centrální banky by nezabránily bublinám

Podle Bernankeho by centrální banky mohly v budoucnu bránit vzniku investičních bublin. Pokus centrálních bank předcházet bublinám by ale pravděpodobně skončil fiaskem. Za prvé, centrální banky samy nedokážou identifikovat bublinu. To lze opakovaně prokázat výroky jejich nejvyšších představitelů. Ceny amerických nemovitostí nepovažoval Bernanke za přehnané ani pár měsíců před jejich zhroucením. Za druhé, i když se centrálním bankám podaří identifikovat bublinu, nemají takové nástroje, aby její růst zastavily bez vážných následků pro reálnou ekonomiku - horších než může vyvolat samo prasknutí této bubliny. Greenspan prý věděl o akciové bublině v 90. letech, ale jen mírným zvýšením sazeb jí nezabránil a jejich výrazné zvýšení odmítal, aby nezpomalil ekonomiku. Za třetí, centrální banky by měly o důvod víc zasáhnout proti nadhodnoceným akciím a nemovitostem, kdyby hrozilo, že jejich růst povede k vyšší inflaci. V praxi se ale nikdy neprokázalo, že by investiční bubliny urychlovaly růst spotřebitelských cen. Když byly akcie výrazně nadhodnocené v polovině 60. let a na přelomu milénia, zůstala americká inflace nízká. Naopak, když byly akcie podhodnocené začátkem 50. let a v druhé polovině 70. let, inflace stoupla na svá maxima. Boj centrálních bank proti bublinám by byl proto jen bojem s větrnými mlýny. Naivním a předem prohraným.Roman Dvořák (autor je analytikem v Pioneer Investments ČR)