Cenu Jaroslava Seiferta 2011 získal Karel Šiktanc


Laureátem Ceny Jaroslava Seiferta, prestižního literárního ocenění udělovaného od roku 1986, se pro rok 2011 stal Karel Šiktanc. Porota ocenila autorovu nejnovější básnickou sbírku Nesmír, vydanou v nakladatelství Karolinum roku 2010. Cenu Jaroslava Seiferta z rukou Františka Janoucha, zakladatele Nadace Charty 77, a finanční odměnu 250 000 Kč od generálního partnera Ceny, finanční skupiny Pioneer Investments v ČR, převezme laureát ve čtvrtek 13. října 2011 na slavnostním ceremoniálu v Rezidenci primátora v Praze.

Cena Jaroslava Seiferta (vyhlášená roku 1986 ve Stockholmu, v roce 1990 přenesená do Prahy) se uděluje za vynikající slovesné dílo zveřejněné v posledních třech letech, případně i za dílo celoživotní. Laureáta vyhlašuje Nadace Charty 77 každoročně 22. září, v předvečer Seifertových narozenin. O udělení Ceny Jaroslava Seiferta rozhodla nezávislá porota pod vedením literárního historika a kritika Jiřího Brabce. V porotě dále zasedli: Michal Bauer, Pavel Dominik, Libuše Heczková, Marie Jirásková, Jiří Peňás a Michael Špirit a bez hlasovacího práva František Janouch, předseda správní rady Nadace Charty 77.

Poprvé v historii je Seifertova cena udělena témuž laureátovi podruhé. Karel Šiktanc ji obdržel poprvé roku 1989, porota při svém verdiktu ocenila skutečnost, že od té doby jeho tvorba intenzivně pokračuje a je důkazem úspěšného úsilí o hledání nových možností osobitého básnického jazyka.

Cena je spojena s finanční odměnou 250 000 Kč, kterou každoročně již po osm let věnuje generální partner Ceny Jaroslava Seiferta - finanční skupina Pioneer Investments v ČR.

Karel Šiktanc (nar. 1928) patří k nejvýraznějším českým básníkům posledního půlstoletí. Jeho tvorba neuchřadla ani v letech sovětské okupace, kdy bylo jeho dílo vyřazeno z veřejných knihoven a nové rukopisy, odkázány na samizdat a exil, neměly šanci v oficiálních nakladatelstvích. Po roce 1989 stál Šiktanc krátce v čele Obce spisovatelů, ke čtenářům se vrátil jako básník a nově se představil také jako autor pohádek (postupně vyšly ve třech knižních svazcích). Vytvořil si svůj nezaměnitelný styl, básnickou zkratku i vypravěčské gesto.

Dosavadní laureáti Ceny Jaroslava Seiferta:

Jáchym Topol (2010)
Ludvík Kundera (2009)
Václav Havel (2008)
František Listopad (2007)
Ivan Martin Jirous (2006)
Michal Ajvaz a Jiří Suchý (2005)
Viktor Fischl a Josef Škvorecký (2004)
Miloslav Topinka (2003)
Jiří Gruša (2002)
Zdeněk Rotrekl (2001)
Pavel Šrut (2000)
Jiří Kratochvil (1999)
Věra Linhartová (1998)
Karel Milota (1997)
Jiřina Hauková a Zbyněk Hejda (1996)
Antonín Brousek a Petr Kabeš (1995)
Milan Kundera (1994)
Bohumil Hrabal (1993)
Josef Hiršal a Ivan Wernisch (1992)
Jiří Kolář (1991)
Emil Juliš (1990)
Karel Šiktanc (1989)
Ivan Diviš (1988)
Ludvík Vaculík (1987)
Dominik Tatarka (1986)

Pioneer Investments, Praha