Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „Společnost“) tímto informuje podílníky podílového fondu Pioneer – zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen „Pioneer – zajištěný fond“) a podílníky podílového fondu Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen „Pioneer – zajištěný fond 2“),