Zkrachuje Řecko jako vyspělá nebo rozvíjející se ekonomika?

Článek Romana Dvořáka pro deník E15

Další snížení ratingu přiblížilo Řecko na dosah bankrotu. Podle klasifikace akciových trhů však Řecko nadále zůstává součástí vyspělé Evropy. Z akciového indexu MSCI Europe, v němž má jen zanedbatelnou váhu několika desetin procent, nebylo dosud vyřazeno. Buď tedy stále ještě splňuje kritéria pro zařazení mezi vyspělé země, nebo se při další revizi vrátí do skupiny rozvíjejících se ekonomik, kam do roku 2001 také patřilo. Bankrotující Řecko bude pravděpodobně nadále splňovat dvě ze tří kritérií pro posuzování vyspělosti – ekonomickou úroveň měřenou hrubým národním produktem na hlavu a přístupnost trhu mezinárodním investorům. Jedině třetí kritérium – velikost a likvidita akciového trhu by mohlo být důvodem, proč Řecko může přijít o status vyspělé ekonomiky. Velikost řeckého akciového trhu se smrskla tak, že jeho tržní kapitalizace klesla z maxima asi o tři čtvrtiny. Proti rozvíjejícím se trhům je hranice minimální tržní kapitalizace podle metodiky MSCI dvojnásobná a musí ji splňovat alespoň pět firem z celého trhu. V Řecku bychom takových napočítali stále ještě více než pět. Pokud ovšem řecké akcie poklesnou v průměru o dalších dvacet procent, už to nemusí být pravda. Není tedy jisté, zda bankrot Řecka přijde dřív, než jeho vyřazení z indexu vyspělých ekonomik. Pokud ano, bude první vyspělou ekonomikou, která zbankrotovala. Toto nechtěné prvenství pak bude kontrastovat s tím, že v 80. a 90. letech bylo Řecko jednou z mála rozvíjejících se ekonomik, která nezbankrotovala ani nerestrukturalizovala svůj dluh.

Roman Dvořák, Pioneer Investments