Finanční gramotnost přinese ovoce dalším generacím
Rozhovor s Danou Řezníkovou pro Nadační bulletin Fóra dárců

Sociální odpovědnost firem, neboli corporate social responsibility (CSR) odráží poslání firmy a její vazby se společností v nejširším měřítku. Odpovědné společnosti už dnes nemohou na trhu obstát bez aktivního zájmu o sociální prostředí, ve kterém se nachází. CSR se po vzoru vyspělého světa stalo i u nás v České republice samozřejmostí. Stále narůstá počet firem, u kterých se stává společenská odpovědnost automatickou součástí podnikatelských aktivit. Skupina Pioneer Investments je na tomto poli zkušeným hráčem a společenské odpovědnosti se věnuje hned v několika oblastech. Především pak v oblasti vzdělávání a kultury. Za zmínku stojí dlouhodobý projekt realizovaný jak v České republice, tak na Slovensku - Finanční akademie, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti. Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments, nám řekla více.

Co Vás vedlo k tomu spustit projekt finančního vzdělávání pro střední školy?
Výzkumy týkající se finanční gramotnosti, které byly v posledních letech realizovány na českém trhu ukázaly, že je třeba naši veřejnost vzdělávat. A kde začít? Především u mladých. Ve svém oboru se setkáváme s lidmi, kteří dané problematice nerozumí, a to může způsobovat mnoho komplikací, které by v případě dobře informované společnosti nemusely vznikat. Rozhodně tímto projektem chceme zvýšit finanční gramotnost už u žáků středních škol a jejich teoretickou výuku obohatit o praktické příklady a zkušenosti z praxe.

Mohla byste nám stručně popsat, jak v praxi vypadá Finanční akademie? Pro koho je určena?
Finanční akademie je určena středním školám, a to nejlépe třetím a čtvrtým ročníkům gymnázií a odborných obchodních a ekonomických škol. Velmi úzce komunikujeme s vedením školy a po společné dohodě připravíme přednášku včetně interaktivních prvků a soutěží ušitou na míru dané škole. Zjišťujeme, že někteří ze studentů mívají často velmi dobré znalosti z oblasti finančních trhů, investování a ekonomiky a chystají se v této oblasti i dále vzdělávat. Právě proto ocení zkušenosti a praktické informace od odborníků z praxe, které jim oživí jinak statickou látku probíranou z učebnic. Navíc mají možnost s nimi diskutovat a ptát se jich na cokoli, co je zajímá. Pro ty studenty, kteří se nechystají na vysokou školu, naopak mohou být informace užitečné pro jejich vstup na trh práce, kdy zahájí etapu samostatnosti a vlastní zodpovědnosti za sebe i za své peníze. Sami se budou rozhodovat, jak s nimi naložit. Do projektu zapojujeme odborníky z praxe - naše zaměstnance, kteří navštíví každý měsíc dvě až tři školy v rámci České a Slovenské republiky a přednášejí studentům o tom, jak důležité je umět s penězi rozumně nakládat a jak je třeba myslet na budoucnost.

Jak reagují studenti na přednášky lidí z praxe, baví je to?
Setkáváme se především s kladnou reakcí jak ze strany studentů, tak i kantorů. Velmi mě těší, když vidím zájem pedagogů o danou problematiku. Všechny školy, které naši spolupráci přijmou, mají učitele, kteří projevují zájem se sami vzdělávat a následně předávat zkušenosti a znalosti svým studentům. Kvitují především spojení teorie, kterou sami vyučují, s praxí, kterou jim přinášíme my. A studenti? Mnozí jsou velice vnímaví a vnášejí do diskuse vlastní příspěvky z osobního života nebo ještě častěji ze života svých rodičů. V posledních měsících jsme se soustředili na to, aby naše přednáška studenty nejen poučila, ale zároveň pobavila, aby se od těch předchozích trochu odlišila. V červnu jsme ve Vimperku poprvé studentům představili novou flashovou hru, která systémem a grafikou připomíná klasickou školní hru lodě. Jedná se ale o interaktivní kvíz s otázkami z oblasti financí a investic. Studenti s nadšením potápěli soupeřovy lodě pomocí správných odpovědí na různě bodově ohodnocené otázky. Spojili jsme příjemné, zábavné s užitečným, a žákům tak výuku finanční gramotnosti zpestřili. Navíc se díky této inovaci mohou nyní zapojit i ti studenti, kteří byli dříve spíše pasivní a do diskuse se moc nezapojovali.

Jak jsou na tom středoškoláci se znalostmi z oblasti ekonomiky a financí?
Předně musím říct, že jsem velice mile překvapena znalostmi dnešních dětí. Když to srovnám se svou generací, my neměli o světě financí ani zdaleka takové povědomí. Přesto je ovšem neustále co zlepšovat. Abychom zjistili hned na začátku, jak na tom studenti jsou, požádáme je o vyplnění krátkého vědomostního testu, který nám naznačí, jaká je úroveň jejich znalostí. Podle výsledků přednášku přizpůsobujeme a zaměřujeme se na problematické otázky. Většinou se ale na středních školách setkáváme s tím, že studenti mají o problematice alespoň základní povědomí, některé pojmy však nedokáží přesně definovat nebo zařadit. Ne všichni si také hned vzpomenou, kdo je současným ministrem financí, či která z českých bank je ta centrální. Zajímavé bývá srovnání studentů obchodních akademií, kteří většinou mají ve výuce samostatný předmět zabývající se finanční gramotností, se studenty z gymnázií, kteří se s něčím podobným setkávají většinou jen v základech společenských věd.

Podle jakého klíče navštěvujete jednotlivé školy?
Pořád ještě oslovujeme školy zejména my, ale s postupujícím časem nás spokojení ředitelé škol více oslovují sami a často také chtějí, abychom se k nim v budoucnu znovu vrátili, čemuž se snažíme vyhovět. Oslovit nás může prakticky kdokoli. Náš projekt Finanční akademie je otevřený všem středním školám a samozřejmě je zcela bezplatný.

Co byste vyzdvihla na závěr?
Hlavním cílem tohoto projektu je přispět ke zvyšování vzdělanosti národa. Vzdělávací projekty realizuje dnes více společností na českém trhu. Jsou to závody na dlouhou trať. Nicméně systematické a vytrvalé řízení takovýchto projektů přinese ovoce nejen dalším generacím, ale věřím, že ještě i té naší..

Pioneer Investments, Praha