Finanční akademie Pioneer Investments vede studenty hravou formou k ekonomické gramotnosti

Vimperští studenti gymnázia a střední odborné školy ekonomické si jako první vyzkoušeli interaktivní flashovou hru v rámci Finanční akademie Pioneer Investments. Během přednášky Aleše Izáka, manažera pro prodej Pioneer Investments, si mohli ověřit své znalosti z oblasti investování a finančních trhů. Inovace se osvědčila, a tak bude skupina Pioneer Investments v ČR i na Slovensku touto hravou formou pokračovat ve svém dlouhodobém vzdělávacím programu pro střední školy.

„Vimperští studenti se rozdělili do tří týmů a hráli klasickou školní hru lodě. Na rozdíl od ní ale posílali nepřátelská plavidla ke dnu správnými odpověďmi na různě bodově hodnocené otázky,“ popsala Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments v ČR a SR, a dodala: „Rozhodli jsme se rozšířit naši vzdělávací strategii o nový interaktivní prvek, kterým aktivně zapojíme do přednášky všechny studenty. Přiblížili jsme se tak zase o něco blíže známému heslu J. A. Komenského „Škola hrou“.

Přednášející, Aleš Izák, k tomu doplňuje: „Při přednášce i při volbě otázek do interaktivní hry jsme dbali především na to, aby studenti pochopili tzv. magický trojúhelník – výnos – riziko – likvidita. Zajímavé bylo srovnání vědomostí studentů gymnázia a střední odborné školy ekonomické. Zatímco ti první získávají základy finanční gramotnosti pouze v rámci předmětu základy společenských věd, studenti ‚ekonomky‛ mají předmět týkající se finanční gramotnosti přímo ve výuce, a tak občas byli více v obraze.“

Skupina Pioneer Investments realizuje vzdělávací projekt Finanční akademie pro studenty již čtvrtým rokem. Hlavním cílem projektu je poutavou diskusí přiblížit mladým lidem téma ekonomiky ve vztahu k reálnému životu. Přednášky jsou pro školy zcela bezplatné a zapojují se do nich zaměstnanci společnosti i širší management.

Pioneer Investments, Praha