Obnovení vydávání a odkupování podílových listů fondů

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond a
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „Společnost“) dne 6.1.2011 rozhodlo o obnovení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů:

- BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

(dále též jen „Fondy“).

Společnost vydá, resp. odkoupí podílové listy Fondů, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za částku, která se rovná aktuální hodnotě stanovené ke dni 6.1.2011, jako dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů. Tato částka bude zvýšena o příslušnou přirážku, resp. snížena o příslušnou srážku uvedenou v příslušném statutu.

Pioneer Investments, Praha