Rozhodnutí o technické přestávce

Představenstvo společnosti Pioneer Asset Management, a.s., IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483 rozhodlo, že dne 31.12.2010 se uskuteční technická přestávka.

Pioneer Investments, Praha