Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů:

Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, Pioneer – zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond


Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „Společnost“) dne 30.12.2010 ve 13:45 hod. rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů:

- Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

(dále též jen „Fondy“), včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a jejich zveřejňování.

Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů je zejména zaměření zaměstnanců společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku. Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů je v souladu s návrhem předsednictva AKAT ČR na technickou přestávku při poskytování služeb investičními společnostmi na přelomu roku 2010/2011, který Česká národní banka vzala na vědomí.

Zákaz vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů se vztahuje i na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů a u nichž nedošlo k vypořádání obchodu, nebo (ii) během doby pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů.

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů dochází s účinností od okamžiku rozhodnutí, tj. 30.12.2010 13:45 hod., do 4.1.2011 včetně. Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude středa 5.1.2011. Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá, resp. odkoupí podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

Pioneer Investments, Praha