Pioneer Investments dále zefektivňuje produktovou nabídku

S platností od 11. prosince 2010 skupina Pioneer Investments celosvětově zpřehledňuje produktovou nabídku fondů s domicilem v Lucembursku. V rámci těchto změn dochází zejména ke sloučení některých stávajících podfondů s jinými, ke změně názvů vybraných podfondů, k úpravám jejich investičních cílů a ke vzniku nových fondů. Jedná se o další krok v rámci dlouhodobé globální snahy skupiny o přizpůsobení produktové řady potřebám klientů a měnícím se podmínkám trhu. Nové názvy podfondů budou lépe odpovídat jejich investičním cílům, a také zajistí důsledné používání standardů pro vytváření názvů v rámci celé produktové řady.

• Přehled změn týkajících se sloučení a nových názvů podfondů je uveden zde.

• Oznámení podílníkům Pioneer Funds naleznete zde.

• Oznámení podílníkům Pioneer P.F. naleznete zde.


Pioneer Investments, Praha