Z udergroundu pro Cenu Jaroslava Seiferta

Spisovatel Jáchym Topol včera převzal Cenu Jaroslava Seiferta 2010 za román Chladnou zemí, který se vyrovnává s nedávnou minulostí naší země a symbolicky uzavírá Topolovu éru psaní na téma bolestné středoevropské historie. Prestižní literární ocenění předal předseda správní rady Nadace Charty 77 František Janouch.

S oceněním je spojen i finanční dar ve výši 250 000 korun od generálního partnera Ceny, finanční skupiny Pioneer Investments v ČR. Z rukou Emanuela Ranného pak laureát převzal litografii s názvem Potom.

„Cena Jaroslava Seiferta je pro mě ohromné ocenění,“ uvedl ve svém projevu Jáchym Topol. K finančnímu daru spisovatel podotkl: „Všimněte si, že pionýři investic, kteří dobývali Západ, jsou nyní na Východě a podporují literaturu.“

„Literatura, která vždy fungovala jako ono pověstné zrcadlo společnosti, přispívá k tomu, aby žádné zásadní dějinné zvraty, ze kterých se lze poučit, neskončily na smetišti dějin. Právě proto je potřeba umění podporovat, jinak by takováto nadčasová svědectví doby vznikala jen těžko. Jsem velmi rád, že se letos naše mecenášství zaměřilo právě na jednoho z významných zástupců mé generace,“ dodává k ocenění Roman Pospíšil, generální ředitel Pioneer Investments v ČR a SR.

„Po udělení pětadvaceti cen mohu s klidným svědomím říct, že Seifertova cena patří k nejprestižnějším českým literárním cenám,“ uvedl ve svém projevu František Janouch, který poukázal na to, že Jáchym Topol je dosud nejmladším laureátem Ceny: „Z dosavadních laureátů se této pocty dožil jeden devadesátník, čtyři osmdesátníci, sedm sedmdesátníků, jedenáct šedesátníků, šest padesátníků a nakonec jeden čtyřicátník: Jáchym Topol!“


Slavnostním vyhlášením, které se uskutečnilo v Rezidenci primátora v Praze, provázela Lejla Abbasová, známá televizní moderátorka a bývalá tisková mluvčí ministra pro lidská práva a národnostní menšiny. Ceremoniálu se zúčastnili osobnosti českého kulturního a politického života, mimo jiné ministr obrany Alexandr Vondra, nebo Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. města Prahy pro oblast školství, vzdělávání a volného času.

Pioneer Investments, Praha