Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund byl zvolen fondem měsíce

Odborné ocenění finančního portálu www.investicniweb.cz „Fond měsíce“ za červen 2010 získal akciový fond Pioneer Funds -U.S. Pioneer Fund investiční skupiny Pioneer Investments, který řídí portfolio manažer John A. Carey.

Odborné redakční ocenění vychází z důkladné analýzy řady parametrů, v České republice dostupných podílových fondů, a neomezuje se čistě na historickou výkonnost. Klíčová je role samotného portfolio manažera, nákladová náročnost fondu pro drobné investory nebo způsob, jakým fond reaguje na kolísavost trhů a jak diverzifikuje majetek svých podílníků. Ocenění je udělováno měsíčně a provází ho profilový rozhovor s hlavním portfolio manažerem fondu.

Více viz zde.

Pioneer Investments, Praha