Přednášky Finanční akademie Pioneer Investments se osvědčily
a pokračují i v roce 2010

Vzdělávací projekt Finanční akademie se setkal s úspěchem, a proto se investiční skupina Pioneer Investments rozhodla v přednáškách pro středoškoláky pokračovat i ve druhém pololetí školního roku 2009/2010. Po Praze a Středočeském kraji zavítají investiční odborníci do škol napříč Českou republikou.

Celý koncept tak vizionářsky předběhl současné snahy Ministerstva školství, které se také začalo zvýšením finanční gramotnosti studentů zabývat a v médiích již naznačilo, že by rádo vzdělávání v tomto oboru zařadilo do učebních osnov.

„Finanční akademie je vzdělávací projekt, který studentům interaktivní formou přibližuje oblast finančních vztahů a ekonomiky,“ vysvětluje Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments v ČR a SR, a dodává: „V průběhu minulého roku jsme úspěšně zrealizovali pilotní přednášky na sedmi školách v Praze a středních Čechách a získali velmi pozitivní zpětnou vazbu. Studenti o problematiku projevili zájem, což bylo patrné zejména z jejich dotazů a komentářů. Paradoxně tomu jistě napomohla i finanční krize, která byla v médiích denně nesčetněkrát skloňována a probouzela jejich zvědavost.“

Studenti si mohou prostřednictvím přednášek, které vždy vedou investiční experti, objasnit základní ekonomické pojmy a pojmy z oblasti finančních a kapitálových trhů. Od roku 2009 je projekt Finanční akademie skupiny Pioneer Investments realizován také na školách ve Slovenské republice.


Pioneer Investments, Praha