Pioneer Investments v ČR rozšířila nabídku o další podfondy Pioneer Funds

Podfondy Pioneer Funds – Gold and Mining, Pioneer Funds – Latin American Equity a Pioneer Funds – Indian Equity rozšířily produktovou řadu lucemburské rodiny Pioneer Funds. Jedná se o specificky zaměřené podfondy, které vhodně doplňují stávající nabídku více než 50 podfondů v rámci této rodiny. Skupina Pioneer Investments v ČR tak reaguje na poptávku svých klientů a distributorů po tomto typu produktu.

„Fondy zaměřené na rozvíjející se trhy (jako je např. Latinská Amerika) se stávají stále oblíbenějšími akciovými strategiemi“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments v ČR a dodává, „investování do těchto podfondů tak může být zajímavou investiční příležitostí pro klienty, kteří přemýšlejí o kvalitním doplňku svého investičního portfolia.“

Pioneer Funds – Latin American Equity
Cílem podfondu je dosáhnout zhodnocení kapitálu v dlouhodobém horizontu investováním minimálně dvou třetin jeho celkových aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi, které mají sídlo v zemích Latinské Ameriky nebo v těchto zemích konají převážnou část své hospodářské činnosti. Neexistuje žádné formální omezení, pokud jde o podíl celkových aktiv podfondu, která mohou být investována do určité země.

Pioneer Funds – Indian Equity
Cílem podfondu je dosahovat zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním minimálně dvou třetin jeho celkových aktiv do akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi, které mají své sídlo v Indii nebo v Indii vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti. Podfond se snaží přidat hodnotu investováním do vybraných příležitostí, u nichž investiční manažer identifikoval silný růstový potenciál na základě fundamentálních ukazatelů společnosti.

Pioneer Funds – Gold and Mining
Cílem podfondu je dosahovat zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním minimálně dvou třetin jeho celkových aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi, které se primárně, přímo či nepřímo, zabývají těžbou, zpracováním, výrobou, distribucí nebo jinými obchodními transakcemi se zlatem a dalšími kovy nebo minerály. Podfond nevlastní žádné fyzické zlato ani jiné kovy. Není stanoven žádný formální podíl čistých aktiv podfondu, jejž lze investovat v některé z geografických oblastí.


Nové podfondy jsou k dispozici opět prostřednictvím poboček UniCredit Bank Czech Republic a distribuční sítě nezávislých investičních zprostředkovatelů.

Více nejen o rodině lucemburských fondů Pioneer Funds naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR www.pioneerinvestments.cz


Pioneer Investments, Praha