Obnovení vydávání a odkupování podílových listů fondu Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „Společnost“) dne 8.1.2010 rozhodlo o obnovení vydávání a odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Pioneer – obligační fond“).

Společnost vydá podílové listy fondu Pioneer – obligační fond, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za částku, která se rovná aktuální hodnotě stanovené ke dni 8.1.2010, jako dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů fondu Pioneer – obligační fond. Tato částka bude zvýšena o příslušnou přirážku, resp. snížena o příslušnou srážku uvedenou ve statutu fondu Pioneer – obligační fond.

Pioneer Investments