Obnovení vydávání a odkupování podílových listů fondů

(i) Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (ii) Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (iii) Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (iv) Pioneer – zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (v) Pioneer –zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „Společnost“) dne 7.1.2010 rozhodlo o obnovení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů

(i) Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;
(ii) Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;
(iii) Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;
(iv) Pioneer – zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (v) Pioneer –zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Fondy“).

Společnost vydá podílové listy Fondů, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za částku, která se rovná aktuální hodnotě stanovené ke dni 7.1.2010, jako dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů. Tato částka bude zvýšena o příslušnou přirážku, resp. snížena o příslušnou srážku uvedenou v příslušném statutu.

Pioneer Investments