Z Kunštátu do Prahy pro Cenu Jaroslava Seiferta

Na slavnostním ceremoniálu konaném v pondělí 12. října 2009 v Rezidenci primátora v Praze převzal z rukou Františka Janoucha, předsedy správní rady Nadace Charty 77, Cenu Jaroslava Seiferta její letošní laureát Ludvík Kundera. Literární ocenění získal za své celoživotní dílo. „Dílo Ludvíka Kundery, které obsahuje dosud jedenáct svazků, představuje autora, který všestranně poznamenal české básnictví, prózu, drama, esejistiku i literární historii a kritiku,“ uvedl ve své řeči Jiří Brabec, předseda poroty Ceny Jaroslava Seiferta.

Kromě Ceny obdržel Ludvík Kundera i šek na 250 000 korun od generálního partnera Ceny finanční skupiny Pioneer Investments v ČR. Z rukou Emanuela Ranného laureát zároveň převzal grafiku Havraní krajina.

Slavnostní projev pronesl například František Janouch, který vzpomněl na založení Seifertovy ceny a věnoval se nelehkému údělu sponzorů kulturních akcí: „Na tomto místě je mou milou povinností poděkovat finanční skupině Pioneer Investments a Romanovi Pospíšilovi za štědré a nezištné sponzorování Seifertovy ceny v uplynulých šesti letech.“ Také poděkoval členům poroty za jejich odpovědnou práci: „Mám z té letošní volby opravdu velkou radost a zadostiučinění,“ uvedl.

Dílu Ludvíka Kundery se podrobněji věnoval Jiří Brabec: „Poezie se Kunderovi stala životodárnou a univerzální mocností evropské modernity. Obrátil naši pozornost – jako interpret a překladatel – k okruhům uměleckých aktivit, které v Čechách – až na výjimky – byly vnímány spíše jako okrajové.“

Večerem provázela Markéta Fialová, moderátorka televizních novin na TV Nova. Mezi významné gratulanty, kteří se ceremoniálu zúčastnili, patřil mimo jiné primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

Pioneer Investments, Praha